erfgoedobject

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

bouwkundig element
ID: 213249   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213249

Juridische gevolgen

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Gelegen langs het Sint-Brigadaplein, bij het kerkhof. Op het kerkhof liggen nog enkele Belgische graven en een Brits perk in verband met de Eerste Wereldoorlog.

Historische Achtergrond

Het gedenkteken herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van Beveren-aan-de-IJzer van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en werd onthuld op 8 mei 1921. Het was een initiatief van de V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders). Tijdens de plechtigheid werd het woord gevoerd door Jeroom Leuridan en Adiel Debeuckelaere, de voormalige 'Ruwaard' van de Frontbeweging. Dezelfde dag had ook de wijding plaats van het vaandel van de plaatselijke V.O.S.-afdeling. Beveren-aan-de-IJzer lag meer dan 10 kilometer van het front verwijderd. Eind 1916 werd hier een militair hospitaal opgericht. Het hospitaalcomplex bestond uit een 25-tal barakken (van ongeveer 30 op 5 meter), een operatiezaal en verschillende rijen verplegingsbarakken. Naast Belgische militairen werden hier ook burgers uit de streek verzorgd. Tijdens de Slag bij Merkem (16 april 1918) zouden er 506 Belgische gewonde militairen binnengebracht zijn. 58 hiervan zouden op die 16de april hun leven laten, 11 stierven de dag erop, 23 stierven er op 18 april en 7 op 19 april. Zodra de legerleiding veronderstelde dat de frontlijn meer naar het zuiden verlegd zou worden, verhuisde de chirurgische afdeling van het "Hôpital Militaire Belge" in Adinkerke in maart 1917 naar Beveren. Het hospitaal stond onder leiding van dokter Derache en kreeg de steun van Koningin Elisabeth. De overleden militairen werden op een aparte strook grond op het kerkhof begraven. In 1921 werd het militair hospitaal afgebroken.

Kenmerken

Op een geprofileerd hardstenen voetstuk, afgewerkt met geprofileerde kroonlijst met klein driehoekig fronton, staat een hardstenen zuil, vierkant van vorm en naar boven toe versmallend, met sterk gelede kroonlijst en doorlopende eiken- en laurierbladtorus, afgedekt met piramidevormige top en bekroond met een kruis. Op de zuil: op de voorkant "Hulde aan onze dappere en duurbare helden". Tussen de traditionele oorlogstrofeeën (pijlenkoker, speer, helm, lans met vaandel en palmtak) in reliëf afgebeeld, staat een tekstbandenrol "Overwinnen of sterven". Op het voetstuk: op de voorkant staat op het fronton "1914-18", "1940-45", hieronder een palm- en eikenbladkrans, een klimmende leeuw in reliëf is afgebeeld tussen een gekruiste palm- en eikentak; op de linkerkant de namen van de soldaten; op de achterkant: de namen van de burgers en "1940-1945" met de namen; op de rechterkant: de namen van de soldaten. Hoogte: 354 centimeter, breedte: 150 centimeter, diepte 150 centimeter.

Uitvoering: L. Tanghe, Brugge (gesigneerd).

  • DEN BAES J. (eindredactie), "Momenten van Oorlog in Vredestijd. Een tocht langs Oorlogserfgoed in Veurne-Ambacht", V.V.V. s Alveringem, Lo-Reninge, Veurne, Veurne-Ambacht, Koksijde, 2004.
  • JACOBS M., "Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen", Deel 2, Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996.

Bron     : WOI Relict (963): Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden (Beveren-aan-de-Ijzer - WOI-WOII)
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2004


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Parochiekerk Sint-Audomarus

  • Is deel van
    St.-Brigidaplein

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213249 (Geraadpleegd op 29-01-2020)