erfgoedobject

Gedenksteen militaire en burgerlijke doden

bouwkundig element
ID
213304
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213304

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op het kerkhof van Proven, langs het Alexisplein rond de Sint-Victorkerk. Op dit kerkhof is er nog een Heldenhuldezerk, een militair ereperk met Britse doden uit de Tweede Wereldoorlog en een perk voor oud-strijders van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de kerk hangt een gedenkplaat in verband met de Eerste Wereldoorlog.

Historische achtergrond

Deze gedenksteen herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Proven en werd gebeeldhouwd door L. Tanghe uit Brugge.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag Proven een heel eind ten westen van het front en diende het dorp als kantonnement voor de geallieerde militairen. Tot mei 1915 lagen er hier Fransen, vanaf mei 1915 Britten op het dorp en Belgen en Fransen in het noorden, op de weg naar Roesbrugge. Gedurende het grootste deel van de oorlog werd het dorp dan ook weinig of niet beschoten. Dat maakte dat het aantal rustkampen en materiaal- en munitieopslagplaatsen er erg hoog was. Een dubbele spoorlijn op een hoge bedding en met een station net achter het kerkplein, zorgde voor alle aan- en afvoer naar het front. De lijn kruiste even buiten het dorp de weg naar Roesbrugge, om dan via de medische post Mendinghem naar Haringe en Bandaghem te voeren. Een wijdvertakt net van smalspoor links van het dorp, zorgde voor de distributie over de verschillende dumps (depots) en kampen. Omdat het er relatief veilig was, werden veel troepen in Proven ook in het dorp zelf ingekwartierd. De logies werden opgevorderd bij de burgers. Betaling en vergoeding voor de eventueel geleden schade, lieten vervolgens lang op zich wachten (acht maanden tot een jaar) maar waren meestal billijk.

Kenmerken

Hardstenen gedenkteken met een breed rechthoekig podium waarop een geprofileerd voetstuk staat, onderaan met concave zijden overgaand in een recht gedeelte. Hierop staat het beeld van een engel in een lang gewaad, met gespreide vleugels. Hij heeft de ene hand op het hart, met de andere houdt hij een kruis vast. Het gelaat is sterk gewelfd en expressief. Het beeld is geplaatst tegen een onafgewerkte hardstenen plaat, die gedeeltelijk ruw behouwen is. Op de hardstenen plaat: 'Het Kruis is Onze Hoop'. Op de sokkel: op de voorkant bovenaan '1914 1918', een klimmende leeuw in een cartouche tussen een gekruiste palm- en eikentak, onderaan 'Aan onze Helden, Omdat ge uw jeugd en levenskracht voor 't Vaderland ten offer bracht zoo wordt ge by 't nageslacht met dank door de eeuwen heen herdacht', 'De dankbare Provenaren'; op de linker- en rechterkant onderaan de namen van de doden, met hun plaats en datum van overlijden, niet alfabetisch gerangschikt; op de rechterkant bovenaan '1940-1945' en de naam. Uitgevoerd in goudkleurig beschilderde letters. Uitvoering: L. Tanghe, Brugge (steenhouwer), (gesigneerd). Hoogte: 319 centimeter, breedte: 204 centimeter, diepte: 115 centimeter.

  • CHIELENS P. s.d.: De POP.Route. Fietsen achter het front, Poperinge.
  • JACOBS M. 1996: Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge.

Bron: WOI Relict (883): Gedenksteen militaire en burgerlijke doden (Proven - WOI-WOII)
Auteurs: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Victor met kerkhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Gedenksteen militaire en burgerlijke doden [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213304 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.