erfgoedobject

Gedenkzuil oorlogsslachtoffers

bouwkundig element
ID
213309
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213309

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op de hoek van het kerkhof, ten westen van de kerk, op de hoek van de Kasteelstraat en Oostvleterendorp. Op het kerkhof zijn onder meer een Frans militair ereperk en diverse graven in verband met de Eerste Wereldoorlog terug te vinden.

Historische achtergrond

De zone tussen het Ieperleekanaal van Ieper naar de IJzer en de weg Veurne-Ieper, met Oostvleteren en Woesten, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog nog tot de frontsector gerekend. Achter deze weg lagen de reserve- en piketzones, waartoe de kampementen bij De Wippe gerekend worden, evenals de zones van rust en halve rust zoals Westvleteren. In deze regio lagen verschillende spoorwegen voor de aan- en afvoer van militairen en materiaal. De eigenlijke frontlijn lag enkele kilometers meer naar het oosten, ter hoogte van het kanaal. Eens het front gestabiliseerd was, zouden er zich in Oostvleteren vooral Franse eenheden vestigen. Vanaf begin 1915 kwamen er hier ook Belgische troepen, vanaf juni tot november 1917 verbleven hier eveneens Britse troepen. In juli 1917 werd het merendeel van de bevolking geëvacueerd naar aanleiding van de Derde Slag bij Ieper. Gedurende de oorlogsjaren had het dorp te lijden onder beschietingen en bombardementen, maar dankzij de herstellingen van de genie bleef de kerk bruikbaar voor de eucharistieviering. De laatgotische 15de-eeuwse Sint-Amatuskerk moest echter in 1977 herbouwd worden na een brand. Deze gedenkzuil voor de oorlogsdoden werd volgens het weekblad van de V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders) onthuld op 26 september 1920.

Kenmerken

Meerdelige, hoekig geprofileerde hardstenen sokkel, staande op twee treden bekroond met doorlopende kroonlijst. Hierop staat een vierkante naar boven toe verjongende zuil met zware doorlopende kroonlijst, bekroond met een leliekruis. Op de voorkant: op de zuil "1914-1918" oorlogstrofeeën (gekruiste sabel en lans met vaandel, verder lauriertak, obus en oorlogskruis); op de sokkel "Aan onze dooden voor België's vrijheid maar ook voor Vlaanderens recht. Het dankbare Oostvleteren", en daaronder: "Eeuwig aandenken 1920". Links en rechts de namen van de slachtoffers met hun sterfplaats, chronologisch volgens sterfdatum. Op de achterkant één naam uit de Tweede Wereldoorlog.

Hoogte: 433 centimeter, breedte: 211 centimeter, diepte: 211 centimeter.

Uitvoering: L. Tanghe, Brugge (beeldhouwer) (gesigneerd.).

  • S.N. s.d.: Landschapskunst in de Westhoek. Vierde deelproject - Woesten, onuitgegeven dossier Provincie West-Vlaanderen.
  • JACOBS M. 1996: Zij die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge.
  • JANSSENS DE BISTHOVEN B. 1969: Oorlogsdagboek van Oostvleteren 1914-1918, Overdruk uit Handelingen van het Genootschap "Société d Emulation" te Brugge, Brugge, deel CVI, 210-222.

Bron: WOI Relict (1057): Gedenkzuil oorlogsslachtoffers (Oostvleteren - WOI-WOII)
Auteurs: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Treures als vredesboom

  • Is deel van
    Oostvleterendorp


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gedenkzuil oorlogsslachtoffers [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213309 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.