erfgoedobject

Langgestrekte vakwerkhoeve

bouwkundig element
ID
21481
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21481

Juridische gevolgen

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve is gelegen op een restperceel in de Bentstraat, nabij de spoorweg Hasselt-Maasstricht. De hoeve heeft een varkensstal-woonhuis-stalschuur ordonnantie en behield haar traditionele indeling.

Historiek

De hoeve werd voor het eerst kadastraal geregistreerd in 1869 als een langgestrekt volume. Ten laatste in 1875 verscheen volgens de mutatieschetsen een tweede kleiner volume ten zuidwesten. Hoewel nog geregistreerd op het kadasterplan ten tijde van bescherming, is dit losstaande tweede volume niet meer aanwezig.

Beschrijving

De langgestrekte hoeve met varkensstal-woonhuis-stalschuur ordonnantie is parallel met de Bentstraat gelegen. De hoeve van anderhalve bouwlaag telt zes traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen en een aangebouwde travee met varkensstal onder een lessenaarsdak. Het gebouw is opgetrokken in goed bewaarde stijl- en regelwerk met witgekalkte, nog grotendeels lemen vullingen op een gepikte plint met een zeer lage bakstenen stoel. Op enkele plaatsen werd het leemwerk gecementeerd en witgeverfd. De voorgevel telde oorspronkelijk twee beluikte vensters en twee deuren, waarvan de in de vijfde travee gelegen deur tegenwoordig schuilgaat achter een aanbouwsel in imitatievakwerk zonder erfgoedwaarde, dat opgetrokken werd tegen het stalschuurgedeelte. De rechterzijgevel werd onderaan opengebroken voor de plaatsing van een garagepoort, en bevat gedeeltelijk een houten beschieting. In de top van de linkerzijgevel werd de pannen beschieting vervangen door houten latten. De tegen de linkerzijgevel aangebouwde travee (varkensstal) is gedeeltelijk versteend en bevat gewijzigde muuropeningen evenals een vernieuwde dakbedekking met mechanische pannen.

Interieur

De oorspronkelijke ordonnantie, bestaande uit een aangebouwde varkensstal, woonhuis en stalschuur is grotendeels behouden. Het woonhuis behield de traditionele indeling, gekenmerkt door twee grote kamers met centrale haard langs de straatzijde (zuidoosten) en enkele kleinere vertrekken langs de achterzijde (noordwesten). Gezien de lage deurhoogte, werden - op de deur van de woning naar de stalschuur na - de interne deuropeningen verhoogd en de oorspronkelijke binnendeuren verwijderd. Het stalschuurgedeelte werd heringericht als garage, waarvoor een binnenmuur verwijderd werd. Een ladder geeft vanuit de stalschuur toegang tot de zolder van het woonhuis.

Omgeving

De vakwerkhoeve is gelegen op een driehoekig restperceel nabij de spoorweg Hasselt-Maastricht. Ten westen van de hoeve bevindt zich een weiland, dat op de kadastrale mutatieschetsen aangeduid wordt als "Den Peerds Bampd". "Bampd" refereert naar een 'beemd, vlak, waterrijk land waar altijd gras groeit. Het hoeveperceel wordt van het weiland gescheiden door een afwatering. De in 1977 achter de hoeve gelegen knotwilgen zijn verdwenen. In plaats daarvan situeren zich achter de hoeve enkele verspreide eenvoudige boomsoorten (waaronder els en wilg), die recent aangeplant werden. Het tegenover de hoeve, aan de overzijde van de Bentstraat gelegen perceel, waar zich volgens de kadastrale mutatieschetsen oorspronkelijk het "Bent Bosch" bevond, wordt tegenwoordig ingenomen door een populierenaanplanting.

  • SCHLUSMANS F. 1981: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 6n I (A-Ha). Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt, Gent, 63.

Bron     : Beschermingsdossier DL002548, Vakwerkhoeves Diepenbeek (digitaal dossier)
Auteurs :  Goeminne, Nele, Gyselinck, Jozef
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte vakwerkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21481 (Geraadpleegd op )