erfgoedobject

Oorlogsmonument A. Baggen

bouwkundig element
ID: 216140   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216140

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het oorlogsmonument opgedragen aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, eertijds voor het oude gemeentehuis aan de Hovestraat gelegen, staat heden op een driehoekig, met hagen omzoomd graspleintje ter hoogte van de Onafhankelijkheidsstraat.

De hoge sokkel uit blauwe hardsteen met centraal "Aan (?)/ gesneuvelde/ helden/ van den/ wereldoorlog/ 1914-1918", is bekroond met een dynamische witstenen soldaat van A. Baggen (zie inscriptie). Hij heeft het geweer in de hand en balt de vuist naar de vijand, waaraan het beeld de lokale benaming "vuist" dankt. De namen van de gesneuvelden, aangebracht op de zijden van de sokkel, zijn heden sterk verweerd.

  • MENS A. & HENS P. 2010: Edegem herdenkt haar oud-strijders. De oorlogsmonumenten van Edegem, Edegem, De Zonneblusser 33.4, 1325-131.

Bron     : -
Auteurs :  Van Severen, Elke
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oorlogsmonument A. Baggen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216140 (Geraadpleegd op 28-02-2020)