Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Generaal Capiaumontstraat
Locatie Generaal Capiaumontstraat 42, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze eenvoudige eclectische burgerwoning werd in 1911 ontworpen voor de Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij Voorspoed door huisarchitect John Voet. In de Vestingstraat werd eenzelfde woning opgetrokken, naar het plan in dit bouwdossier.

Vóór de Eerste Wereldoorlog bouwde de maatschappij woningen en villa’s in diverse nieuwbouwwijken te Antwerpen zoals in Sint-Mariaburg of Zurenborg, in opdracht van particuliere klanten of voor verkoop sleutel-op-de-deur. Voor de periode 1910-1914 zijn een veertigtal bouwdossiers gerepertorieerd, vermoedelijk grotendeels toe te schrijven aan John Voet, die als architect aan de maatschappij verbonden was. In zijn ontwerpen varieerde Voet van de klassieke beaux-artsstijl, over het eclecticisme met art-nouveautoets tot de cottagestijl.

Deze woning telt drie traveeën en drie bouwlagen, en was bedoeld als eengezinswoning. Ze kreeg een klassieke enkelhuisindeling, met gang en trappenhuis in de deurtravee en enfilade van twee kamers in de venstertravee, met achteraan keuken en veranda. De woning kreeg een klassiek opgebouwde lijstgevel, met een eigentijds, naar de art nouveau verwijzend, materiaalgebruik. Lage hardstenen plint, houten kroonlijst op slanke modillons, horizontale ritmering door hardstenen kordonlijsten en doorlopende onderdorpels. Parement in gele baksteen, verlevendigd door banden in geglazuurde baksteen en door panelen met mozaïekversiering.

Op de begane grond segmentbogige deur en twee vensters, met rollaag in witte baksteen. Op de eerste verdieping drie rechthoekige vensters onder ijzeren I-balk, boven dito vensters onder rechte hardstenen latei. Gebruik van smeedijzer voor de borstweringen op de eerste verdieping en voor het traliewerk van de deels beglaasde voordeur. Het schrijnwerk van deur en ramen is bewaard; de mozaïekpanelen zijn beschadigd.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers Berchem, 956 # 3216.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 26.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Generaal Capiaumontstraat

Generaal Capiaumontstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.