erfgoedobject

Eclectisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
217159
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217159

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem
    Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980

Beschrijving

Deze eenvoudige eclectische burgerwoning werd in 1911 ontworpen voor de Naamlooze Bouw- Crediet- en Spaarmaatschappij Voorspoed door huisarchitect John Voet. In de Vestingstraat werd eenzelfde woning opgetrokken, naar het plan in dit bouwdossier.

Vóór de Eerste Wereldoorlog bouwde de maatschappij woningen en villa’s in diverse nieuwbouwwijken te Antwerpen zoals in Sint-Mariaburg of Zurenborg, in opdracht van particuliere klanten of voor verkoop sleutel-op-de-deur. Voor de periode 1910-1914 zijn een veertigtal bouwdossiers gerepertorieerd, vermoedelijk grotendeels toe te schrijven aan John Voet, die als architect aan de maatschappij verbonden was. In zijn ontwerpen varieerde Voet van de klassieke beaux-artsstijl, over het eclecticisme met art-nouveautoets tot de cottagestijl.

Deze woning telt drie traveeën en drie bouwlagen, en was bedoeld als eengezinswoning. Ze kreeg een klassieke enkelhuisindeling, met gang en trappenhuis in de deurtravee en enfilade van twee kamers in de venstertravee, met achteraan keuken en veranda. De woning kreeg een klassiek opgebouwde lijstgevel, met een eigentijds, naar de art nouveau verwijzend, materiaalgebruik. Lage hardstenen plint, houten kroonlijst op slanke modillons, horizontale ritmering door hardstenen kordonlijsten en doorlopende onderdorpels. Parement in gele baksteen, verlevendigd door banden in geglazuurde baksteen en door panelen met mozaïekversiering.

Op de begane grond segmentbogige deur en twee vensters, met rollaag in witte baksteen. Op de eerste verdieping drie rechthoekige vensters onder ijzeren I-balk, boven dito vensters onder rechte hardstenen latei. Gebruik van smeedijzer voor de borstweringen op de eerste verdieping en voor het traliewerk van de deels beglaasde voordeur. Het schrijnwerk van deur en ramen is bewaard; de mozaïekpanelen zijn beschadigd.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers Berchem, 956 # 3216.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 26.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2014


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eclectisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217159 (Geraadpleegd op 14-05-2021)