erfgoedobject

Schoolgebouwen van het Sint-Lievenscollege

bouwkundig element
ID: 24733   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24733

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen schoolgebouwen van Sint-Lievenscollege ingeplant op een perceel begrensd door Minnemeers, de Leiebocht en achterbouwen van de Willem de Beersteeg en de Goudstraat. Dit voormalig eilandje (gevormd door de Leie en de circa 1850 overwelfde Oude Vest) werd in de 15de en 16de eeuw gebruikt als oefenterrein van de Sint-Sebastiaansgilde. Nadien werd er een gebouwencomplex opgetrokken (vermoedelijk in de 17de-18de eeuw) dat zou dienst gedaan hebben als kazerne en dat alzo de naam "Barakken" verkreeg. Volgens een plan van 1830 omgevormd tot suikerraffinaderij en aanhorigheden. Circa 1850 huisde er een liefdadige instelling in.

Van het oude complex resteren: een muur en een beboomd pad langsheen de Leie en de huidige schoolgebouwen met het beboomde speelplein. Centraal tegenover het speelplein: bakstenen lijstgevel van acht traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), uit vierde kwart 18de eeuw(?). Twee middentraveeën bekroond met driehoekig fronton. Voorts grotendeels gewijzigd in tweede helft 20ste eeuw. Zeer merkwaardige feestzaal met rijke stucversiering (vermoedelijk uit derde kwart 19de eeuw) bewaard op tweede verdieping; links en rechts lagere aanbouw van respectievelijk elf en negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) respectievelijk uit 19de en vierde kwart 18de eeuw, doch grotendeels aangepast in de 20ste eeuw. Eveneens gedecapeerde lijstgevels met gewijzigde muuropeningen.

  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, F.177/D.35.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976

Aanvullende informatie

Het hoger opgetrokken centrale gedeelte maakt deel uit van de voormalige suikerraffinaderij, opklimmend tot de 18de eeuw, met nog grotendeels bestaand fabrieksgebouw uit 1807, ingericht als lokaal met feestzaal van de Koninklijke Kruisboogvereniging Nemrod van 1849 tot 1870, en vanaf 1870 als lagere school. De uitzonderlijk fraaie feestzaal met stucwerkversiering in eclectische stijl werd in 1852 ingericht door de Koninklijke Kruisboogvereniging Nemrod naar ontwerp van architect M.H. Martens.
  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000944, Basisschool Sint-Lievens (S.N., 1995).
Auteurs : May, Laura
Datum: 25-09-2015

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Schoolgebouwen van het Sint-Lievenscollege [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24733 (Geraadpleegd op 29-02-2020)