erfgoedobject

Huis De Zwaene

bouwkundig element
ID
25139
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25139

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis De Zwaene
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei
    Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei
    Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994

Beschrijving

Breedhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met twee getrapte dakvensters en houten dakkapellen, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw (?), sterk gewijzigd in loop van de 19de eeuw, grondig hersteld in 1949 door de vrienden van "Oud Gent" naar ontwerp van architect P. Eeckhout volgens teruggevonden sporen en tekeningen die de vroegere toestand weergeven. Met vernieuwde materialen, muurankers en overgeplaatste deuromlijsting van een gesloopte woning in de Sint-Katelijnestraat. Bak- en zandsteenarchitectuur gemarkeerd door een zijrisaliet, afgelijnd met hoekblokken en hoger opgetrokken getrapt dakvenster. Bij de restauratie toegevoegde barokke deur, oorspronkelijke toegang langs de Drabstraat: rondboogvormig, gevat in arduinen omlijsting op neuten, met imposten en sluitsteen, gevat in een geprofileerde band met grillig beloop onderaan eindigend op voluten, met bekronend bovenlicht tussen voluten.

Zijtravee met zandstenen plint, kelderluik met buitentrap en getraliede keldervensters; geritmeerd door beluikte kruis- en bolkozijnen met gekoppelde ontlastingsboogjes en overkragende bovenverdieping van vier rondbogen op consoles. Vernieuwde muurankers en medaillons met van elkaar wegzwemmende zwanen. Zijtrapgevels.

  • HEINS A. 1903: Encadrement de porte provenant de la rue Sainte-Cathérine, in: Inventaire archéologique de Gand, Gent, 309.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis De Zwaene [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25139 (Geraadpleegd op 23-06-2021)