Heilige Sacramentskapel 't Putje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Denijs-Westrem
Straat Putkapelstraat
Locatie Putkapelstraat 101, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilige Sacramentskapel 't Putje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Heilige Sacramentskapel 't Putje

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-1996.

Beschrijving

Heilige Sacramentskapel zogenaamd "'t Putje". Barok kapelletje, opgericht in 1687 op de plaats waar gewijde vaten, gestolen in de Sint-Martenskerk te Kortrijk, teruggevonden werden. Belangrijk bedevaartsoord met jaarlijkse Heilige Sacramentsfeesten tot de Tweede Wereldoorlog. In 1944 grotendeels vernield door brand en heropgebouwd in 1958-60 naar ontwerp van architect A. Bressers. Inplanting aan een verbreding van de straat te midden van groen, heden in verwaarloosde toestand. Aanvankelijk eenbeukige rechthoekige kapel van bak- en zandsteen onder leien zadeldak met speelse houten dakruiter. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top met bekronend driehoekig fronton en recent kruisbeeld. Behouden kroonlijst van het verdwenen reliëf met Heilige Sacrament.

Verticaliserende zandstenen pilasters flankeren de rondboogvormige geprofileerde en geblokte zandstenen deuromlijsting met bekronende rechte druiplijst en gevleugelde engelenhoofdjes in de zwikken. Bekronende rondboognis geflankeerd door voluten, onder gebogen druiplijst met kruisbeeld. Nis met gepolychromeerd Mariabeeld met Kind. Zijgevels van drie traveeën geritmeerd door bakstenen lisenen en verlicht door hoge steekboogvensters onder gebogen druiplijst. In 1868 gerestaureerd en voorzien van een neogotisch koor naar ontwerp van Jean-Baptist Bethune, twee traveeën met driezijdige sluiting en leien bedaking, bekostigd door graaf J. de Hemptinne die in 1884 ook een nieuw neogotisch altaar schonk van de werkhuizen van L. Blanchaert. In 1895 koor beschilderd door A. Bressers.

Interieur volledig vernield door brand van 1944.

  • DE POTTER F. en BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 1, 41-43.
  • VAN KERSCHAVER T. 1976: De kapel "het Putje" te Sint-Denijs- Westrem, Heemkring Scheldeveld jaarboek VI, 67-89.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Denijs-Westrem

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.