Classicistische pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Wondelgem
Straat Vroonstalledries
Locatie Vroonstalledries 47, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Classicistische pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Catharinaparochie

Deze bescherming is geldig sinds 17-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie, volgens memoriaal gebouwd in opdracht van bisschop Maximilianus Antonius van der Noot (bisschop van Gent in 1742-70), toen ook graaf van Evergem, in 1768.

Alleenstaand huis in ommuurde tuin afgesloten door een ijzeren hek tussen dubbele vierkante pijlers. Bakstenen gevel in classicistische stijl, dubbelhuistype in ossebloedkleur geschilderd; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met dakruitertje.

Getoogde vensters in vlakke witgeschilderde omlijsting met doorgetrokken posten, geprofileerde kroonlijst. Bekronend driehoekig fronton boven de drie middentraveeën; wapenschild en leuze van Maximilianus van der Noot ("Respice finem"). Zijgevels met muurvlechtingen, recentere aanbouwsels.

Binnenin: salon behangen met Corduaans leder (19de eeuw?) en schouw versierd met zelfde wapenschild als op het voorgevelfronton. Oorspronkelijke trap.

  • Pastorie Wondelgem, memoriaal.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Wondelgem

Wondelgem (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.