Stadswoning in rococostijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 34, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning in rococostijl

Deze bescherming is geldig sinds 16-04-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning in rococostijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groene Rei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis in rococostijl; vier traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak (nok parallel aan de straat). Huidige vormgeving van 1974 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge) is het resultaat van de reconstructie van de gevel van 1754 op basis van iconografisch materiaal. Oude 13de-eeuwse kern, zie interieur en achtergevel. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel op grijze plint met één beluikte kelderopening. Middenrisaliet van twee traveeën aansluitend bij houten neo-18de-eeuwse dakkapel, getypeerd door voluten, klauwstukken en spiegelboog op gestrekte uiteinden en verlevendigd door guirlandes, bladwerk en vaas. Belijnende gekorniste pui- en kroonlijst. Rechthoekige deur en vensters respectievelijk met sierlijk bovenlicht en kleine roedeverdeling geplaatst tussen verdiepte penanten.

Achtergevel: bakstenen puntgevel van twee traveeën en twee bouwlagen. Rechthoekige muuropeningen. Op de begane grond rest een gedeelte van een ontlastingsboog; op de tweede bouwlaag en in de geveltop telkens twee rondbogen, een grotere met strekken en een kleinere met koppen die de vensternissen afdekken. Ook enkele fragmenten van een lijst van Doornikse steen, als verlenging van lateien en dorpels.

Interieur. Tweebeukige kelder van twee traveeën met graatgewelven op een centrale vierkante pijler met kapiteel. Kelder achteraan overkluisd met tongewelven en een zoldering met moerbalk. In de linker zijmuur met 13de-eeuws gedeelte, resten onder meer gedichte vensters en op de bovenverdieping zeven nissen waarvan sommige met een keperboog en andere met drie- of vijflobbige afdekking.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1558/1974; Kaarten en plannen, nr. 20.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 132-134.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.