Stadswoning gedateerd 1557

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Jan van Eyckplein
Locatie Jan van Eyckplein 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning, gedateerd 1557

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Laatgotisch diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches 1557. In 1878 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge): opnieuw metselen van getrapte middentop en vernieuwen van kruiskozijnen, waterlijsten en dekstenen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1990 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge). Combinatie van trap- en schermgevel (5 treden + topstuk met bolversiering) van rode baksteen met ankers. Plint van arduin. Links, tudorboogpoort met fraai metselwerk van gele baksteen. Rechts, soortgelijke deur van rode baksteen en bolkozijn als bovenlicht met glas in lood, afgeschuinde dagkanten, gekoppelde ontlastingsboogjes. Bovenbouw met typerende zandstenen kruis- of bolkozijnen onder gekoppelde ontlastingsbogen in korfboognis met zandstenen voetstukken; verfijnd maaswerk in de boogvelden.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 74/1989.
  • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 101-102.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 132.
  • DEMAREST H., ARICKX B., In 't kwartier van Jan, Brugge, 1975, p. 12.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 147.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Jan van Eyckplein

Jan van Eyckplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.