erfgoedobject

Huis Craenenburg

bouwkundig element
ID: 29465   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29465

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Craenenburg
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Sint-Amandsstraat. Huis zogenaamd "Craenenburg", zie vroegere bewoners. Diephuis van vijf + vijf traveeën en naar boven toe verlagende bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat). Oorspronkelijke houten gevel (zie Sanderus) vervangen door lijstgevel van 1822. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1956 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), doch bewaarde oude kern, zie kelders en dakgebinte. Verankerde bakstenen schermgevel de hoek omgevoerd. Neo-Brugse schermgevel met gekanteelde aflijning aan weerszijde van de kleine getrapte top boven de middentravee; linker hoek gemarkeerd door een veelzijdig arkeltje onder leien spits met smeedijzeren windvaan. Gebruik van zandsteen voor kozijnconstructies, hoekblokken en basissen. Toepassing van Brugse travee, type I met gekoppelde korf- en spitsbogen in de borstweringen en boogvelden. Gebruikelijke rechthoekige bol- of kruiskozijnen en glas in lood ramen. Arduinen drieledige onderbouw met brede afgeschuinde hoek. Zijgevel geleed door vier hoge vensternissen telkens afgedekt door twee tudorboogjes.

Interieur. Gelagzaal in zogenaamd "Vlaamse stijl": houten tochtportaal, balkenzoldering onder meer met inscriptie "Craenenburg", koperen luchters, lambrisering onder meer met ingewerkte tegeltjes, muurbanken, gesculpteerde toog, en aan zijde Sint-Amandsstraat, glas-in-loodramen waarin medaillons met iconografie in het teken van het brouwproces.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr. 1822.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 160-161.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 217.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis Craenenburg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29465 (Geraadpleegd op 06-07-2020)