Winkel Het Molenken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Philipstockstraat
Locatie Philipstockstraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkel Het Molenken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Het Molenken" volgens bouwaanvraag uit de 19de eeuw. Diephuis van vier + zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak met oude kern. Wijzigingen onder meer in 1846 toevoegen van rondboogvensters op de begane grond, geprofileerde omlijstingen en doorgetrokken lekdrempels op de bovenverdieping, en in 1893 toevoegen van betraliede keldergaten. In 1906 is een bouwaanvraag ingediend voor (ooit uitgevoerde ?) gevelverfraaiing met onder meer aanbrengen van een molen, zie huisnaam in hoeknis, adverterende panelen en kroonlijst op klossen en modillons.

Imposante bepleisterde en beigebeschilderde lijstgevel, horizontaal geleed door kordons. Rechthoekige openingen in geprofileerde omlijstingen. Zijgevel met 19de-eeuwse poort en enkele blinde vensters. Bewaarde 19de-eeuwse ramen op de bovenverdieping; ijzeren leuningen in de voorgevel. Winkelramen ingewerkt in de deels gedichte rondbogen van de begane grond.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 19/1893, nr. 58/1906.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 288-289.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

maakt deel uit van Philipstockstraat

Philipstockstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.