Geografisch thema

Philipstockstraat

ID
4294
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4294

Beschrijving

Van Markt naar Mallebergplaats. Circa 1499 ook zogenaamd "Zilversmidstraat"; huidige benaming afgeleid van "Sleepstokstraat" zijnde wapendrager zie nabijheid van de Wapenmakersstraat. Van oudsher belangrijke straat omwille van lokalisatie bij de Burg, toegankelijk via zogenaamd "'t Gat van Sint-Donaas". Sinds 1127, deels over de Sint-Pieters- of Wisselbrug (ter hoogte van de huidige nummers 5 en 7) die na het slopen van de Waterhal op de Markt (1789) en het overwelven van de Kraanrei (1793-1795), overbodig was; naam van de brug afgeleid van de nabije 11de-eeuwse Sint-Pieterskapel (later zogenaamd "'t Keerske" zie Keersstraat nummers 1-3) en de aanwezigheid van meerdere wisselkantoren vanaf de 14de eeuw. Het bouwblok rond de Burgstraat dateert van het eerste kwart van de 19de eeuw, na de sloop van het kapittelklooster van Sint-Donaas en de aanleg van de Burgstraat; in nummers 28-30 zijn in 1998 resten van de burchtmuur uit de 10de eeuw ontdekt. Tot 1985 was "'t Keerske" aan Philipstockstraatzijde ingebouwd door twee 18de-eeuwse breedhuizen zie Keersstraat nummers 1-3.

Nagenoeg rechte, gekasseide straat met voornamelijk commerciële functie zie begane gronden omgebouwd tot puien met laatste jaren opvallende revival van de neoclassicistische houten puien zie nummers 21 en 27.

Enkele panden lopen door middel van poortgebouwen door tot op Burg; nummer 20 heeft onder meer een neobarokke poort van 1930: lijstgevel doorbroken door kleine in- en uitgezwenkte top met arduinen rollaag, volutes en bolbekroning; oculus in omlijsting; rondboogpoort en -venster zie Burg nummer 6.

Vrij heterogeen straatbeeld waarvan panden in kern opklimmen tot circa 1500. Enerzijds diephuizen van twee traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak. Verankerde bakstenen, al dan niet beschilderde, trapgevels met kern uit de 17de eeuw en in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen; hijsbalkgaten. Nummer 4 van 1698, later aangepast onder meer in 1931 verhogen van de vensters naar aanleiding van interne verbouwingen; nummer 12 met ontlastingsbogen, afgeschuinde dagkanten en rondbogig zoldervenster in geblokte omlijsting; nummer 28 volgens bouwaanvraag van 1924 - voor toevoegen erker - eertijds gedateerd "1720" doch met mogelijk 17de-eeuwse kern zie dakconstructie, in de loop van 1998 samengevoegd met nummer 30.

Anderzijds diep- of breedhuizen van twee à vier traveeën en drie à vier bouwlagen Bepleisterde, witbeschilderde lijstgevels uit de tweede helft van de 18de eeuw tot de 19de eeuw onder meer nummer 6 van 1867 in plaats van gevel met in- en uitgezwenkte top zie afgewolfd zadeldak, nummer 8 met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw doch gevel uit de 19de eeuw, nummer 20 van 1832, nummer 21 van 1840, nummer 24 van 1843 en nummer 31 van 1869. Kenmerkende doorgetrokken lekdrempels en vensters in geprofileerde omlijstingen (nummers 6, 8, 21, 31 en 43). Nummer 10 uit het derde kwart van de 19de eeuw met Second empire-getinte elementen onder meer uitgewerkte sluitstenen, consoles en modillons en versierde, smeedijzeren vensterleuningen; nummer 16 in 1929 aangepast naar huidige toestand naar ontwerp van architect F. Koentges (Brugge); nummer 20 met boven ingang merkwaardige koeienkop van 1927; nummer 26 met trapezoïdale, houten erker op consoles; nummer 31 zogenaamd "De Gouden Haring" zie gevelsteen uit het eerste kwart van de 18de eeuw; nummer 43 gedateerd "1633" zie vernieuwde cartouche, met in 1970 naar ontwerp van architect Minne (Wervik) gewijzigde begane grond die uitkraagt op rondboogfries op natuurstenen consoles. Begane gronden aangepast als pui onder meer neoclassicistisch geïnspireerd zoals nummer 21 uit jaren 1990; vaak voetenschrapers onder meer bij nummers 8 en 20 in de behouden benedenverdieping.

Voorts ook nieuwbouwpanden onder meer nummer 7, bakstenen flatgebouw van 1963 naar ontwerp van architect J. De Coster (Brugge) ter vervanging van 19de-eeuwse lijstgevel, en nummer 18 van 1929 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) met neorococoversieringen onder meer aan houtwerk van dakkapel, vensters en pui.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1155/1998. Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 62/1840, nummer 131/1867, nummer 209/1924, nummer 756/1927, nummer 163/1929, nummer 488/1929, nummer 391/1930, nummer 57/1931, nummer 266/1963, nummer 268/1970.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 289-290.
 • DEBRABANDERE F., Drie Brugse straatnamen: de Blekersstraat, de Peterseliestraat en de Philipstockstraat, in Brugs Ommeland, Liber amicorum Jaak A. Rau, XXXVIII, 1998, nummer 4, p. 227-230.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis De Matte

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1731

 • Omvat
  Burgerhuis met trapgevel

 • Omvat
  Burgerhuis uit 1624

 • Omvat
  Burgerhuis, gedateerd 1680

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen Het Pattynken

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met laatbarokke klokgevel

 • Omvat
  Stadswoningen met winkel

 • Omvat
  Winkel Het Molenken


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Philipstockstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4294 (Geraadpleegd op )