Stadswoning gedateerd 1672

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei
Locatie Spiegelrei 21, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning, gedateerd 1672

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Jaartal 1672 aangebracht in de geveltop door middel van naar voorspringende zandsteen. Vermoedelijk in de loop van de 18de eeuw, onder meer verlagen van beneden- en bovenvensters, verbreden van vensters op tweede bouwlaag, zie drie resterende ontlastingsbogen, en vervangen van kozijnconstructies door ramen met kleine roedeverdeling. In 1984 consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge): onder meer reinigen gevel, hermetselen traptop, vervangen natuurstenen elementen en houtwerk. Verankerde bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk) met gebruik van zandsteen voor muurbanden, rechthoekige muuropeningen, en sluitstenen van ontlastingsbogen met opengewerkte voeg; verwerking van arduin voor buitentrap met ijzeren leuningen. Hoge beluikte kelderopening. Imitatienegblokken voor venster en deur op de verhoogde begane grond en vensters op derde bouwlaag.

  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 193-194.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 376.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.