erfgoedobject

Burgerhuis De Gouden Cop

bouwkundig element
ID
29785
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29785

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Gouden Cop
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "De Gouden Cop", zie opschrift op uithangbord en cartouche. Diephuis van twee + vier traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak, gedateerd "1765", zie jaartal in top, doch oudere kern: moer- en kinderbalken wijzen op een constructie met houten gevel. Huidig neorococo uitzicht bekomen na "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Hubrecht (Brugge) van 1909-1910 met betrekking tot vernieuwing houtwerk in neorococostijl, ontpleistering en toevoeging van neorococo uithangbord. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1996 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Bakstenen trapgevel (6 of 7 trappen + topstuk). Bovenbouw van gele baksteen op begane grond van gesinterde baksteen; gebruik van arduin voor de deurposten en vensterdorpels. Zowel de trap-, als de lijstgevel aan Marktzijde zijn uitgewerkt als licht gemarkeerd, gevelbreed risaliet. Horizontale belijning door omlopende puilijst, geprofileerde kordons en als banden verdergezette lekdrempels. Bovenvensters in vlakke omlijstingen met sluitsteen, geflankeerd door muurdammen in dito omlijsting. Niet nader geïdentificeerde steenhouwersmerken "MB" op arduinen dorpels. Rondbogig zoldervenster. Hijsbalkgat. Houtwerk: kleine roeden, versierde kalven, waaiervormig bovenlicht in zoldervenster, fraai uitgewerkte dakkapel aan Marktzijde, met cartouche met afbeelding van kelk, vleugelstukken en accoladevormige kroonlijst.

 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2727/1996.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 156/1909, nr. 10/1947.
 • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 135.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 384-385.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het steenhouwersmerk MD verwijst vermoedelijk naar de steenhouwersfamilie Mondron.

 • Informatie verstrekt door T. Everaerdt.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is deel van
  Markt en Burg

 • Is deel van
  Steenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis De Gouden Cop [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29785 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.