Gildehuis De Drie Meunycken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Steenstraat
Locatie Steenstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gildehuis De Drie Meunycken

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Drie Meunycken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Drie Meunycken". Voormalig ambachtshuis van de bakkers zie uithangbord. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "15 / 60", zie cartouches in plaats van twee huizen. "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) met betrekking tot begane grond en vernieuwen jaar van de cartouches. Verankerde bakstenen gevel met in- en uitgezwenkte top; gebruik van zandsteen voor hoekblokken, kruiskozijnen in vlakke omlijstingen met druiplijst of gebogen fronton, doorgetrokken lekdrempels en posten ter aflijning van de borstweringen en rolwerk van het topstuk; vernieuwde plint van Doornikse kalksteen. In de top twee bolkozijnen en hogerop omlijste oculus met houten luik en druiplijst. Zijgevel: lijstgevel met sporen van vroegere kelder- en vensteropeningen, op de bovenverdieping met afgeschuinde dagkanten en 18de-eeuwse ramen. Achtergevel: openingen met negblokken.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1837/1974.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 137-138.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 386.
  • PENNINCK J., Het bakkersambacht te Brugge, in Brugs Ommeland, 1976, nr. 1, p. 5-38.
  • WINDELS-ARICKX B., Huizen in de Steenstraat te Brugge (nrs. 11-19), in Brugs Ommeland, 1976, nr. 3, p. 166-174.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenstraat

Steenstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.