erfgoedobject

Laatgotisch burgerhuis uit 1516

bouwkundig element
ID
29904
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29904

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laatgotisch diephuis van 1516 gebouwd in opdracht van edelsmid Jacob Cnoop, schoonvader van schilder Gerard David. Vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. 1925: restauratie naar ontwerp van architect L. Viérin (Brugge) onder meer aanbrengen van kruiskozijnen op eerste en tweede bouwlaag, en driepasnissen in de borstweringen. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie in 1995 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge). Verankerde gevel met sterk vernieuwd zandstenen parement; boven de twee uiterste traveeën een puntgeveltje met peervormige nis met ingeschreven maaswerk; twee middentraveeën bekroond door een flamboyante gekrulde top verrijkt met hogels en een pinakel als topstuk. Uitkragende bovenverdieping op twee geprofileerde korfbogen opgevangen door een middenpijler en twee drieledige consoles. Bovenbouw met Brugse travee, type I; boogvelden en borstweringen getypeerd door gekoppelde driepassen. Rechthoekige muuropeningen met kruis- of bolkozijnen, laatst genoemde op de lagere derde bouwlaag en in de uiterste travee voorzien van laatgotisch maaswerk.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 154/1925.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 421-422.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Laatgotisch burgerhuis uit 1516 [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29904 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.