Omgeving van hoeven De Groote Schuure en Fort van Beieren

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Gemeneweidestraat
Locatie Gemeneweidestraat (Brugge)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven De Groote Schuure en Fort van Beieren: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-2013.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De omliggende percelen horend bij de hoeven zogenaamd het Klein Fort van Beieren en de hoeve de Groote Schuure vormen de historische huiskavels bij de beide hoeven en dragen een typerend en historisch constant grondgebruik als graasweide. Deze huisweiden zijn ook traditioneel ingevuld met hoogstamfruitbomen, zoals blijkt uit alle historisch-cartografische documenten vanaf eind 18de eeuw. Het betreffen bijgevolg fragmenten van typische polderboomgaarden. De huiskavels worden doorsneden door deels bewaarde toegangsdreven, thans beplant met Cultuurpopulier. De afwateringsgrachten vallen samen met vroegere perceelgrenzen.

In de noordwestelijke huiskavel is een locatie van verdwenen bewoning bekend. Tussen de beide hoeve-sites is een vervaagde grachtcontour bewaard, die wellicht teruggaat op de begrenzing van een verdwenen (moes)tuin. Van de oorspronkelijke erfaanleg van de hoeve De Groote Schuure zijn enkele fragmenten bewaard, onder meer een smal pad en enkele stoepen in kassei.

Ondanks de gedeeltelijk ingesloten ligging door recentere bebouwing (woonwijken ten westen en ten zuiden) sluiten de omliggende percelen van de historische hoeven nauw aan bij het gave polder- en kanalenlandschap tussen Brugge en Damme. Er is ook een visuele relatie met de deels bewaarde vestingbouwkundige structuur van het nabijgelegen Fort van Beieren (ten noordoosten), thans uitgebouwd als provinciaal domein voor zachte recreatie. De zichtbaarheid vanaf de Gemeneweidestraat op de hoeves en hun omliggende huiskavels met resterende hoogstamfruitbomen, toegangsdreven en afwateringsgrachten is hoog.

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Digitaal Beschermingsdossier 4.001/31005/110.1, Hoeve Het Klein Fort van Beieren en hoeve De Groote Schuure met hun omgeving (S.N., 2013).

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koolkerke en Sint-Jozef

Koolkerke (Brugge)

omvat Hoeve De grote schuure

Gemeneweidestraat 61, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Fort van Beieren

Gemeneweidestraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.