erfgoedobject

Kruisdreef met opgaande bomen

landschappelijk element
ID
302962
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302962

Juridische gevolgen

Beschrijving

Haaks op de dubbele eikendreef in de Passionistenstraat en op de enkele beukendreef is een dreef aangelegd die reeds ingetekend werd op de primitieve kadasterkaart van België, dit is de eerste kadasterkaart na het ontstaan van België. De aanleg van een uitgebreid drevenpatroon in het domein van het kasteel van Huise doet vermoeden dat men begin de 19de eeuw plannen had om het gebied te bebossen en de dreven als exploitatieweg te benutten. Ten noorden van de dreef werden de gronden op de kaart van Vandermaelen (circa 1845) als bos weergegeven. De plannen heeft men blijkbaar niet verder uitgevoerd, de zandgronden op de belendende percelen zijn nu uitgezaveld en laaggelegen. De dreef bestaat uit twee bomenrijen van opgaande zomereik langs een onverharde zandweg. Met uitzondering van het deel ten westen van de Passionistenstraat is de dreef intact en vertoont weinig uitval. De plantafstand in de rijen bedraagt 9 à 10 meter, de afstand tussen de rijen is 7 meter.

  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Vier opgaande linden op kruispunt van dreven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kruisdreef met opgaande bomen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302962 (Geraadpleegd op )