erfgoedobject

Holle weg bij Wijnantsgrebbe

landschappelijk element
ID: 304231   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304231

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bij een kruispunt van wegen gemarkeerd door een wegkruis leidt een holle weg noordwaarts het plateau op. De aardeweg is sterk ingesneden en slingert zich tussen akkers en weilanden met meidoornhagen. Op de taluds staat vooral essenhakhout en opgaande eik. De weg loopt parallel met de Wijnantsgrebbe en komt uit op het plateau waar hij minder diep is ingesneden. Hier biedt de weg zichten op de omringende landbouwgronden en op het Hoogbos. De aardeweg eindigt bij een driehoekig populierenbosje waar meerdere onverharde wegen samenkomen en richting Hoogbos leiden. De weg vormt de historische verbinding tussen het dorp en de hoger gelegen landbouwgronden op het plateau.

In de bermen staat grote muur, echte marjolein, heggewikke, grote ereprijs, echte guldenroede, schaduwgras en bergbasterdwederik. Het plaatselijk voorkomen van oud-bos indicatoren wijst op (verdwenen) houtkanten die langdurig aanwezig waren.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele, Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg

 • Is gerelateerd aan
  Hakhoutbosje met robinia

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg bij Wijnantsgrebbe [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304231 (Geraadpleegd op 07-06-2020)