erfgoedobject

Holle weg naar Sint-Annakapel

landschappelijk element
ID: 304241   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304241

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van bij het kruispunt Oude Linde met kapel en drie opgaande zomereiken slingert een holle weg zich oostwaarts richting de Sint-Annakapel te Voeren. De weg genaamd Heuvelke is sterk ingesneden met taluds die vooral gekenmerkt worden door hazelaar, vlier, robinia en essenhakhout. Omwille van de hoge begroeide taluds wordt deze weg ook als 'Bosweg' aangeduid. De weg passeert een tweede holle weg ter hoogte van de nagelboom van 's-Gravenvoeren. Dichter bij het dorp is de weg minder ingesneden en loopt de weg tussen weilanden en boomgaarden met meidoornhagen. Deze holle weg vormt de historische verbinding tussen de kapel van Oude Linde en de Sint-Annakapel en loopt parallel met de hoofdweg langs de Voervallei. De weg dwars over het plateau en de akkers vormde de kortste route naar het dorp en verbond twee kruispunten van wegen met elkaar.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Omvat
  Geknotte meidoorn op talud holle weg

 • Omvat
  Nagelboom van 's-Gravenvoeren

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant op talud holle weg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg naar Sint-Annakapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304241 (Geraadpleegd op 03-06-2020)