Tolhuisje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Minkhuis
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Vismarkt
Locatie Vismarkt zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Minkhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Twee verkoopstanden en Tolhuisje

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vismarkt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beknopte karakterisering

Typologietolkantoren
Stijlvakwerkbouw
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Zogenaamd "Minkhuisje" naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) en hier in 1899 opgericht; thans, identieke reconstructie, naar ontwerp van dezelfde architect, van 1923. Tolkantoor op arduinen platform, afgezet met gietijzeren leuning. Rechthoekig gebouwtje in vakwerk met bakstenen vullingen, op sokkel van Atrechtse zandsteen met arduinen omlijstingen. Afdekkend zadeldak (leien) met overkragende dakrand, rustend op geprofileerde consoles boven de lange zijden, met open spant, rustend op spuwers en korbelen boven de korte zijden; kleine dakkapellen en uitgewerkte loden vorstkam en piron. Schouderbogige kelderopeningen. Verhoogde begane grond. Voor(punt)gevel opgesplitst door makelaar; links, houten kruiskozijn; glas in lood in bovenlicht; rechts, open deurportaal, bereikbaar via arduinen bordes; aansluitende verdiepte deur met bovenlicht, eveneens voorzien van glas in lood. Analoge kruiskozijnen in lange gevels. Achtergevel eveneens opgesplitst door makelaar; kozijnvensters met op- en neerklappende luiken, weerszijden ervan. Blinde wapenschilden op beide puntgevels. Interieur. Vlakke, houten overzoldering.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 2350.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vismarkt

Vismarkt (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.