erfgoedobject

Semigesloten hoeve met twee lindes bij de erftoegang

bouwkundig / landschappelijk element
ID
308555
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308555

Beschrijving

De hoeve is gelegen aan de smalle, gekasseide weg die vanaf de Pieter Hoelmanstraat naar de vallei en de hoeve Hof ten Bossche loopt. De hoeve werd voor het eerst aangeduid op het Primitief Plan van 1830-1833. Het betrof op dat moment één enkel rechthoekig volume, omgeven door land. Dit gebouw was volgens de Atlas der Buurtwegen van 1844-1845 haaks ingeplant op sentier nr. 54. In 1830-1833 was de eigenaar volgens het kadaster Augustin Hoebeke uit Opbrakel. De hoeveconfiguratie evolueerde van één enkel gebouw op rechthoekige plattegrond (eerste helft van de 19de eeuw) naar een woning en schuur op L-vormige plattegrond, aangevuld met een vrijstaand stalgebouw (einde 19de eeuw of begin 20ste eeuw). Volgens mondelinge bron fungeerde de kleinschalige landbouwuitbating aan het begin van de 20ste eeuw ook als winkeltje.

Beschrijving

De semigesloten hoeve heeft een U-vormige opstelling, met open zijde naar de weg gericht. De vermoedelijk oorspronkelijke erftoegang aan de weg is geflankeerd door twee gekandelaarde lindes waarvan de dikste een stamomtrek heeft van 307 cm.

De volumes in verankerde, rode baksteenbouw zijn gevat onder pannen zadeldaken.

De langgestrekte boerenwoning onder mank schilddak is ten noordwesten van het kleine erf ingeplant. De zuidoostelijk georiënteerde erfgevel is opengewerkt door getoogde muuropeningen onder strek. Links van de deur bevinden zich twee opkamervensters. De vensters bewaren deels het houtwerk met T-indeling en grote roedeverdeling, en zijn voorzien van opgeklampte luiken. De naar de straat gerichte, grotendeels blinde zijgevel heeft een gecementeerde afwerking met schijnvoegen. In de geveltop steekt een laadluik onder druiplijst. De achtergevel is gevat onder een lager doorgetrokken zadeldak. Deze lage gevel heeft een vrij gesloten karakter en is slechts opengewerkt door kleine vensters onder licht getoogde strek.

De kleine dwarsschuur, ten noordoosten van het erf, sluit in L-vorm aan op de woning. Het pannen zadeldak van de schuur loopt via een schuin dakschild over in het dak van de woning. De roodbakstenen erfgevel is opengewerkt door een rechthoekige houten schuurpoort met klinket.

Ten zuidoosten van het rechthoekige erf situeert zich het kleine, vrijstaande stalgebouw onder pannen zadeldak.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Oorspronkelijke aanwijzende tabel primitief perceel (208), Opbrakel.
  • Rijksarchief, Inventaris van de primitieve plannen van het kadaster, Primitief kadaster Brakel, afdeling II (Opbrakel), sectie A [online], https://search.arch.be/ead/BE-A0550_007345_007065_DUT (geraadpleegd op 23 december 2023).
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Mondelinge informatie bewoners (26 ‎mei 2023).

Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Semigesloten hoeve met twee lindes bij de erftoegang [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308555 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.