Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Watou
Straat Moenaardestraat
Locatie Moenaardestraat 2, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Watou

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig wethuis van de heerlijkheid van Douvie, tevens voormalige herberg, type afspanning, met achterliggende brouwerij. Hoekhuis bij de Douvieweg, en visueel horend bij het Watouplein. Dubbelhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder een aan de voorzijde geknikt zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, gemarkeerd door een geelbeschilderd bakstenen deurrisaliet (oorspronkelijk ?). Vensters en rolluikkasten. Korfbogige deuropening, voorheen koetspoort, met kwartholbeloop en natuurstenen sluitstenen. Vleugeldeur met waaiervormig bovenlicht (20ste eeuw). Houten gootlijst. Vijf houten dakkapellen, voorheen met driehoekige frontonbekroning, thans met gebogen druiplijst voorzien van gestrekte uiteinden.

Gecementeerd, deels in rechter zijgevel van nummer 4 ingewerkt, links aandak. Rechter zijgevel; rechter aandak met schouderstuk.

Tegen de achtergevel, haaks aansluitende bakstenen bijgebouwen onder zadeldaken (pannen), uit de 19de eeuw, rondom een deels gekasseide binnenkoer.

Ten zuiden, stallingen. Ten noorden: respectievelijk van links naar rechts, opkamer (vijf traveeën), schuur en klein L-vormig brouwerijcomplex met onder meer mouteest.

  • RUBBRECHT L.A., Geschiedenis van Watou, Brugge, 1910, p. 241.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Watou

Douvieweg, Kapelaanstraat, Kasteelstraat, Kerkhofstraat, Kleine Markt, Moenaardestraat, Steenvoordestraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moenaardestraat (Watou)

Moenaardestraat (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.