erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID: 31487   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31487

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Watou
  Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1985

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalig wethuis van de heerlijkheid van Douvie, tevens voormalige herberg, type afspanning, met achterliggende brouwerij. Hoekhuis bij de Douvieweg, en visueel horend bij het Watouplein. Dubbelhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder een aan de voorzijde geknikt zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, gemarkeerd door een geelbeschilderd bakstenen deurrisaliet (oorspronkelijk ?). Vensters en rolluikkasten. Korfbogige deuropening, voorheen koetspoort, met kwartholbeloop en natuurstenen sluitstenen. Vleugeldeur met waaiervormig bovenlicht (20ste eeuw). Houten gootlijst. Vijf houten dakkapellen, voorheen met driehoekige frontonbekroning, thans met gebogen druiplijst voorzien van gestrekte uiteinden.

Gecementeerd, deels in rechter zijgevel van nummer 4 ingewerkt, links aandak. Rechter zijgevel; rechter aandak met schouderstuk.

Tegen de achtergevel, haaks aansluitende bakstenen bijgebouwen onder zadeldaken (pannen), uit de 19de eeuw, rondom een deels gekasseide binnenkoer.

Ten zuiden, stallingen. Ten noorden: respectievelijk van links naar rechts, opkamer (vijf traveeën), schuur en klein L-vormig brouwerijcomplex met onder meer mouteest.

 • RUBBRECHT L.A., Geschiedenis van Watou, Brugge, 1910, p. 241.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Watou
  Douvieweg, Kapelaanstraat, Kasteelstraat, Kerkhofstraat, Kleine Markt, Moenaardestraat, Steenvoor...

 • Is deel van
  Moenaardestraat (Watou)
  Moenaardestraat (Poperinge)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31487 (Geraadpleegd op 24-05-2019)