Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Watou
Straat Spaarpotweg
Locatie Spaarpotweg 2, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

omvat de bescherming als monument Hoeve: boerenwoning
gelegen te Spaarpotweg 2 (Poperinge)

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

Beschrijving

Nr. 2. Oorspronkelijk omwald hoevetje met losse, lage bestanddelen rondom een deels begrint, deels begraasd erf met gele bakstenen stoepen in visgraatverband voor het boerenhuis. Ten Z. bereikbaar via begrinte erfoprit. Rondom afgezoomd met doornhaag. Moestuintje voor het boerenhuis, vaalt achter het boerenhuis. Ten O., rest van omwalling afgezoomd met geknotte populieren.

Ten N. van het erf, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type, bestaande uit zes staltrav. l. en een woongedeelte van vier trav. en één opkamertrav. r., onder schilddak (n // straat, golfplaten) met overstekende rand op geprofileerde, houten modillons. Voorzien van bliksemafleiders en twee laadluiken achteraan. Jaartal 1758 als inscriptie in kerfsneetechniek op de houten deurlatei: "Gemaect door Johannes Clep 1758". Bepleisterd en witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen, op een gepikte plint; uitstekende ankerbalken. Versteend stalgedeelte. Houten bolkozijnen met spijlen en benagelde luiken. Rechth. deur met houten latei, waarop inscriptie. Recent aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen l. zijgevel.

Ten W., dwarsschuur onder deels mank zadeldak, wegens uitbouwsel tegen de voorgevel, (n huis, Vlaamse pannen). Bliksemafleider. Stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Golfplatenbeschieting tegen de l. zijpuntgevel.

Ten N., van het boerenhuis stalgebouwen uit XIX.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.