erfgoedobject

Restant gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
31725
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31725

Juridische gevolgen

Beschrijving

De resterende vleugel van de voormalige gesloten vakwerkhoeve is gelegen in de Vliegstraat, in het oude gehucht Roodstaart in het kwartier Hemelsveld. Het gebouw is reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777) en op het primitief kadaster (1840-1844). Het gebouw werd in 2005 gerestaureerd naar ontwerp van architect Wilfried De Wyngaert.

Historiek

Op de plaats van de hoeve geeft de Ferrariskaart (1771-1777) twee parallelle gebouwen weer, dwars op de straat. Het primitief kadaster (1840-1844) registreerde een semi-gesloten complex met ruim hinterland en vrijstaand bakhuis. In 1862 werden de linker- en achtervleugel verwijderd. Het is onduidelijk of de resterende straat- en rechtervleugel verbouwd of herbouwd zijn.

De huidige L-vorm is tot stand gekomen in 1862, en zou in kern nog elementen uit de 18de en vroege 19de eeuw kunnen omvatten.

Beschrijving

Het goed bewaarde vakwerkcomplex op L-vormig grondplan bestaat uit een straatvleugel met stal, inrijpoort en schuur en een dwarse vleugel met het woonhuis. Het in de kern 18de-eeuwse woonhuis is een enkelhuis van vier traveeën breed, twee traveeën diep en anderhalve bouwlaag. Tegen de zuidelijke zijgevel werd in de 19de eeuw één travee onder een lessenaarsdak bijgebouwd met een aaneenschakeling van kamertjes. De vakwerkstructuur in stijl- en regelwerk is opgevuld met stroleem en gebouwd op een bakstenen stoel. De bestaande, aangepaste gevelordonnantie werd bij de restauratie behouden. Aan de erfzijde werden twee beluikte vensters vervangen door een strook ramen ingewerkt in de vakwerkstructuur, net als in de achtergevel (west).

  • Beschermingsdossier DL002344, Resterende vleugel voormalige gesloten vakwerkhoeve (J. Gyselinck, 2003, digitaal dossier).
  • GYSELINCK J. 2005: Bedreigd erfgoed: vakwerkbouw in Limburg, M&L Monumenten, Landschappen en Archeologie 24.3, 15-54.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 41.

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Restant gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31725 (Geraadpleegd op 18-05-2021)