Restant gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Vliegstraat
Locatie Vliegstraat 35, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Restant gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Restant gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Restant gesloten hoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

Beschrijving

De resterende vleugel van de voormalige gesloten vakwerkhoeve is gelegen in de Vliegstraat, in het oude gehucht Roodstaart in het kwartier Hemelsveld. Het gebouw is reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777) en op het primitief kadaster (1840-1844). Het gebouw werd in 2005 gerestaureerd naar ontwerp van architect Wilfried De Wyngaert.

Historiek

Op de plaats van de hoeve geeft de Ferrariskaart (1771-1777) twee parallelle gebouwen weer, dwars op de straat. Het primitief kadaster (1840-1844) registreerde een semi-gesloten complex met ruim hinterland en vrijstaand bakhuis. In 1862 werden de linker- en achtervleugel verwijderd. Het is onduidelijk of de resterende straat- en rechtervleugel verbouwd of herbouwd zijn.

De huidige L-vorm is tot stand gekomen in 1862, en zou in kern nog elementen uit de 18de en vroege 19de eeuw kunnen omvatten.

Beschrijving

Het goed bewaarde vakwerkcomplex op L-vormig grondplan bestaat uit een straatvleugel met stal, inrijpoort en schuur en een dwarse vleugel met het woonhuis. Het in de kern 18de-eeuwse woonhuis is een enkelhuis van vier traveeën breed, twee traveeën diep en anderhalve bouwlaag. Tegen de zuidelijke zijgevel werd in de 19de eeuw één travee onder een lessenaarsdak bijgebouwd met een aaneenschakeling van kamertjes. De vakwerkstructuur in stijl- en regelwerk is opgevuld met stroleem en gebouwd op een bakstenen stoel. De bestaande, aangepaste gevelordonnantie werd bij de restauratie behouden. Aan de erfzijde werden twee beluikte vensters vervangen door een strook ramen ingewerkt in de vakwerkstructuur, net als in de achtergevel (west).

  • Beschermingsdossier DL002344, Resterende vleugel voormalige gesloten vakwerkhoeve (J. Gyselinck, 2003, digitaal dossier).
  • GYSELINCK J. 2005: Bedreigd erfgoed: vakwerkbouw in Limburg, M&L Monumenten, Landschappen en Archeologie 24.3, 15-54.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 41.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.