Parochiekerk Sint-Machutus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Wulvergem
Straat Sint Machutusweg
Locatie Sint Machutusweg zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heuvelland (adrescontroles: 15-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Machutus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk St.-Machutus Georiënteerd bedehuis. Omringend kerkhof, ten Z., W. en N. afgezet met haag. De laat-gotische hallekerk (XV) met W.-toren, in 1903 gerestaureerd en uitgebreid met doopkapel en Z.-sacristie n.o.v. architect J. Carette (Kortrijk), werd tijdens W.O. I verwoest; wederopgebouwd n.o.v. M. Hocepied (Moeskroen); gedateerd 1923 cf. jaarsteen boven het W.-portaal. Gr.m. naar vooroorlogs uitzicht wederopgebouwde hallekerk met W.-toren echter verlengd met één trav.; architecturale uitwerking gekenmerkt door een teruggrijpen naar streekeigen elementen cf. metselaarstekens en de weglating van de neogotische details, aangebracht tijdens tijdens de restauratie van 1903. De plattegrond ontvonwt: een voorgeplaatste vierkante W.-toren, met zeszijdig traptorentje in de Z.W.-hoek; een driebeukig schip van vijf trav. en zijbeuken met rechte sluiting; een doopkapel; een koor van één rechte trav. en een driezijdige sluiting; een Z.-sacristie.

Donkerrode baksteenbouw. Sokkel van ijzerzandsteen. Gebruik van witte sierbaksteen voor metselaarstekens. Afdekking d.m.v. zadeldaken (leien).

W.-toren van drie geledingen onder ingesnoerd tentdak, met haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen. Verdiepte spitsboogdeur, en erboven, -venster. Twee aan twee gekoppelde spitsbogige galmgaten. Trav. van schip en koor geritmeerd door steunberen met versnijdingen en spitsboogvensters (o.m. drielichten) in een geprofileerde omlijsting op afzaat. Aflijnende tandlijst.

Interieur: bepleisterd en witbeschilderde hallekerk, geritmeerd door spitsboogvormige scheibogen op arduinen zuilen met achtzijdige sokkel en bloemknoppenkapiteel. Houten spitstongewelf voor schip en koor, voorzien van trekhaken. Vlak overzolderd portaal.

Mobilair: neogotisch. A.R., D.VG., 12738, 13047. Archief K.C.M.L., 968.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wulvergem

Wulvergem (Heuvelland)

is gerelateerd aan Gedenksteen burgerlijke en militaire doden

Dorpsstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Gekruiste meidoornhaag als kerkhofbeplanting

Sint Machutusweg 2A (Heuvelland)

is gerelateerd aan Wulverghem Churchyard

Dorpsstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.