Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zomergem
Deelgemeente Zomergem
Straat Rostraat
Locatie Rostraat 6, Zomergem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zomergem (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Zomergem (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: dwarsschuur
gelegen te Rostraat 6 (Zomergem)

Deze bescherming is geldig sinds 23-07-1986.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: hekkens met borstwering
gelegen te Rostraat 6 (Zomergem)

Deze bescherming is geldig sinds 23-07-1986.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: woonhuis
gelegen te Rostraat 6 (Zomergem)

Deze bescherming is geldig sinds 23-07-1986.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met losse bestanddelen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-07-1986.

Beschrijving

Deels omgrachte hoeve met losse bestanddelen. Over de walgracht aan de straatkant: middenin, een gietijzeren voetgangersbrugje met leuningen en hekje, links daarvan een brede gekasseide brug met gietijzeren leuningen en openzwaaiend hek aan zuilvormige ijzeren hekpijlers. Voortuin links opzij afgesloten door ijzeren hekwerk. Voorin gelegen boerenburgerhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), kleine klokkenstoel. Plintsteen in linker zijgevel met opschrift: "CH. HEBBERECHT-BULTINCK/ PROPRIETAIRE ZOMERGEM/ 1865", verwijzend naar de bouwheer en bouwjaar van de hoeve. Dezelfde symmetrische dubbelhuisopstand voor voor- en achtergevel van de boerenwoning. Lijstgevels met drie smallere middentraveeën; rechthoekige deur en vensters met afgeronde bovenhoeken. Mezzaninovensters met bewaard traliewerk. Vernieuwd houtwerk op begane grond. Lichter gekleurde baksteen aangewend ter omlijsting van de muuropeningen en in horizontale banden op de mezzaninoverdieping. Voorgevel afgelijnd door houten kroonlijst op klosjes met dropmotief, achtergevel door getrapte daklijst met goot. Linker zijpuntgevel midden voorzien van drie boven elkaar geplaatste rondboogvensters waarvan twee met behouden tralies; steekboogvormige kelderdeur eronder.

Westzijde van het achtererf begrensd door imposante bakstenen bedrijfsvleugel (dwarsschuur, stallen en wagenhuis), onder pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat). In de top van de straatpuntgevel uitgespaarde rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje in uitspringende bakstenen omlijsting met kruisje bovenop. Voorts in dezelfde top nog twee oculi waarvan het rechts met bewaard traceerwerk. Oostzijde van het achtererf met diverse lage aaneengebouwde stallen, midden een bakhuisje met vierkante schoorsteen en rechts een beglaasde ijzeren serre. Erfgevel met een rechthoekig venster met traliewerk en een rondboogvenster.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zomergem

Zomergem (Zomergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.