Windmolen De Teerlingmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Warandemolen, Oude Molen
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Aalter
Straat Weibroekdreef
Locatie Weibroekdreef zonder nummer, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
 • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
 • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
 • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Teerlingmolen, oliewindmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen De Teerlingmolen

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-2004.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De Teerlingmolen zou rond 1780 opgetrokken zijn als oliemolen. In 1882 werd een stoommachine in gebruik genomen en in 1924 werden de kap en het gevlucht verwijderd. De ten noorden gesitueerde molenaarswoning is niet langer bewaard.

Teerlingmolen

De Teerlingmolen zou rond 1780 zijn opgetrokken. In 1830 was Ignace Gernaeye uit Ruiselede eigenaar. In 1862 ging het eigendomsrecht naar Ferdinand De Smet-De Roo, net zoals zijn voorganger, olieslager. In 1882 werd een stoommachine in gebruik genomen en in 1924 werd de olieslagerij verwijderd, op de kollergang na, die nog steeds in de molen staat. Rond 1924 werden kap en gevlucht verwijderd en werd de kuip afgeknot. De nakomelingen van De Smet bleven eigenaars tot in 1955. De molen ging dan toebehoren aan Oscar Van Wonterghem-Danneels. Dit bedrijf blijkt uitsluitend olieslagerij te zijn geweest. Omstreeks 1955 werd op de molen een bizarre constructie opgetrokken om er een uitkijktoren in te richten. Deze bestemming is van korte duur geweest. In 1968 begaf een vloerbalk onder een molensteen, waarbij een bezoeker werd gedood. Hierop werd de molentoren gesloten voor het publiek. Tegen de molen werd een bedrijfsgebouw met zadeldak opgetrokken. Hierin zou de stoommachine gestaan hebben. Op de benedenverdieping staat ook nog een maalstoel.

Inrichting

Binnenin bleef de volgende inrichting bewaard:

 • Kollergang met houten verticale as en groot doodbed in baksteenmetselwerk. Hoge kantelstenen. Ligger voorzien van opstaande ijzeren wand. IJzeren slepers of aanstrijkers nog aanwezig.
 • Kleine houten maalstoel met gietijzeren raderwerk. Volledig houten toebehoren inclusief de goot voor het aanvullen van de graankaar.
 • Lichtsysteem met ijzeren hefbomen en zwengeltje.
 • Houten galg met hoepelstukken in rond gesmeed ijzer
 • Aandrijving met elektrische motor en ‘démarreur’ of rheostaat
 • Traditioneel luiwerk

Molenaarswoning

Ten noorden van de romp bevond zich minstens tot 2002 een molenaarswoning van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op straat), daterend uit tweede helft 19de eeuw. Circa 2006 was het gebouw gesloopt en werd een appartementsgebouw op het perceel opgericht.

De dienstgebouwtjes die zich ten noorden en zuidoosten van het woonhuis bevonden, werden eveneens gesloopt.

 • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002270, Oliewindmolen Warande (DE SCHEPPER J., 2004)
 • LANCLUS K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
 • Geoportaal Onroerend Erfgoed, Orthofoto’s 2002, 2006, Weibroekdreef 8-12, zonder nummer, Aalter [online], https://geo.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 20 januari 2016).

Bron: -

Auteurs: De Schepper, Jo; Lanclus, Kathleen & Verhelst, Julie

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Weibroekdreef

Weibroekdreef (Aalter)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.