erfgoedobject

Kasteel van Kervyn de Meerendré

bouwkundig element
ID
35516
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35516

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

Zogenaamd "Kasteel van Kervyn de Meerendré". Neoclassicistisch kasteel in mooi aangelegd omwald park naar Engels model. Eind 17de eeuw door Louis Van(den)Hecke, erfachtig ontvanger van de kasselrij van Oudburg, gebouwd lusthuis, op de plaats van een "behuysde stede en brouwerije" (verdwenen in 1680-85). Verbouwd door Louis Bernardus Vanden Hecke van Lembeke, eigenaar vanaf 1773. In 1783 overgegaan aan J.B. Kervyn van Lettenhove die verbouwingswerken aan het kasteel liet uitvoeren en het park in Engelse landschapsstijl liet aanleggen (in de periode 1783-1809). Hij inspireerde zich voor de tuinaanleg op Engelse tuinen die hij bezocht had. Het park had een vijver met twee eilandjes en een Grieks tempeltje nabij het kanaal (nu een ruïne) en een nog behouden en reeds in de tweede helft van de 18de eeuw bestaande ommuurde moestuin. Het goed werd in 1809 eigendom van zijn broer C. Kervyn - de Kerchove d'Exaerde en na zijn dood in 1852 van Paul Kervyn de Meerendré. Laatstgenoemde liet naar ontwerp van architect Bureau het kasteel verfraaien. Het kasteel bleef tot in de jaren 1980 in handen van de familie Kervyn de Meerendré. Na verkoop gerestaureerd.

Beschrijving

Kasteelpark toegankelijk via ijzeren hek tussen veelhoekige bepleisterde hekpijlers met verdiepte schachten en bolbekroning.

Kasteel

Bepleisterd neoclassicistisch kasteel van negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Gecementeerde plint. Voorgevel met middenrisaliet van vijf traveeën hoger opgetrokken met een derde bouwlaag en bekroond met een driehoekig van oculus voorzien fronton, waarin uurwerk. Rechthoekige vensters in geriemde omlijsting op arduinen lekdrempels, op de begane grond met persiennes, op de bel-etage met ijzeren balkonleuning en lekdrempelconsoles en in middenrisaliet met driehoekige frontonbekroning. Eenvoudige rondboogdeur met kroonlijst op consoles in middentravee Gevelbekroning door middel van entablement en blinde attiek.

Bakstenen zijgevels met sporen van verbouwingen in gedichte muuropeningen, sporen van muurvlechtingen en bouwnaden. Voorts gewone rechthoekige vensters en in linker zijgevel rechthoekige deur van keuken. Mooie bepleisterde en beschilderde achtergevel met opvallend middenrisaliet uitgebouwd als rotonde: vier kolossale, Korinthische zuilen dragen een klassiek entablement verhoogd met een attiek met paneelversiering. Voorts eenvoudige lijstgevel met rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels (op consooltjes bij de bovenvensters), op de benedenverdieping met persiennes. In de rotonde, versierd met imitatiebanden, rondboogvormige deurvensters met persiennes op de begane grond en rechthoekige bovenvensters met ijzeren balkonleuning op arduinen dorpels rustend op consooltjes.

Interieur. Grotendeels vernieuwd met behoud van gerestaureerde rotonde met trompe-l'oeil beschildering op doek in koepel. In de vroegere keuken schouw op marmeren zuilen, gedateerd "Anno 1670" (hergebruikt materiaal?).

Aanhorigheden

Verschillende aanhorigheden, reeds voorkomend op de kaart van P.C. Popp (midden 19de eeuw), staan nog op het domein. Ten zuidoosten, aan de oude Kale, wagenhuis en schuur van vier traveeën onder schilddak (pannen); misschien gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw. Okerkleurig geschilderde gevels. Traveeën gevat in rechthoekige nissen met roodgeschilderde baksteenversiering. Getoogde poorten met rood-wit geverfd houtwerk. Ten zuiden, breder dienstgebouw, met onder meer wagenhuis, eveneens gelegen aan de Kale en opgetrokken in dezelfde stijl als het eerst genoemde wagenhuis. Gedeelte met wagenhuis van vijf traveeën met toevoeging van een centraal dakvenster met puntgevel en laadvenster boven de tweede poort en een vooruitspringend risaliet met puntgevel. De rechter zijgevel is voorzien van talrijke imitatie-rondboogvensters.

Ten zuidwesten, aan de vijver gelegen, merkwaardig gebouwtje, vermoedelijk bakhuis en hondenhok (?). Witgekalkt gebouwtje op gepikte plint met rondom kantelen op de lijstgevels en met hoog uitstekende schoorsteen. Twee lage gebogen deurtjes aan met ijzeren hek afgesloten zijde. In zuidgevel spitsboogvenstertje.

Eenvoudige oranjerie ten noorden in moestuin, in de eerste helft van de 19de eeuw tegen de ovale omheiningsmuur aangebouwd. Witgeschilderd gebouwtje van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen). Naar het zuiden gerichte gevel met hoge rechthoekige vensters met roedeverdeling en gelijkaardige centrale deur.

Tegen een gedeelte van de omheiningsmuur rondom de moestuin, naar het kasteel gericht, zijn een aantal kleine ruimten met twee rondboogvenstertjes aangebracht.

  • NEYT L., Het kasteel van Merendree, in Het Land van Nevele, XIII, 2, 1982, p. 96-105.

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel van Kervyn de Meerendré [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35516 (Geraadpleegd op 09-03-2021)