erfgoedobject

Infirmerie Groot Begijnhof

bouwkundig element
ID
3625
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3625

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Groot Begijnhof: infirmerie
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Infirmerie Groot Begijnhof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof
  Deze aanduiding is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Groot Begijnhof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof: gedeelte
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige Infirmerie of zogenaamde Kranken. Ingeplant op het terrein tussen de Krankenstraat, Nonnenstraat en Guido Gezellelaan, heden deels afgebroken en verbouwd; ingenomen door brouwerij "Het Anker".

Historiek

In de 15de eeuw refugiehuis van de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem; eind 16de eeuw omgeruild met de begijnen voor een pand in de Nieuwe Beggaardenstraat. In de 19de eeuw ingericht als oudvrouwenhuis en eind 19de eeuw als stoomzagerij; sinds het eerste kwart van de 20ste eeuw deel uitmakend van brouwerij "Het Anker".

Beschrijving

Onregelmatig complex samengesteld uit verschillende panden. In de Nonnenstraat: kleine verbouwde breedhuizen tussen twee diephuizen. Bakstenen diephuis (hoek Krankenstraat) van twee traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (Vlaamse pannen). Puntgevel met voormalig bolkozijn onder rechthoekig luikgat. Voorts aangepaste of gedichte muuropeningen.

Tweede diephuis (nabij Guido Gezellelaan), samengesteld uit twee afzonderlijke panden later samengebracht onder een groot zadeldak (Vlaamse pannen). Oude kern gemarkeerd door muurvlechtingen en gedichte of aangepaste muuropeningen.

Ten zuidwesten en aansluitend hierbij L-vormig opgestelde noordoostelijke en noordwestelijke vleugel in traditionele stijl met aansluitend dienstgebouw ten westen. Met klimop begroeide noordoostelijke en noordwestelijke vleugels van twee bouwlagen onder aaneengesloten zadeldaken (leien). Tuingevels van respectievelijk vijf en drie traveeën; voormalige kruiskozijnen, aangepast in de 19de eeuw. Zandstenen steigergaten onder dito daklijst. Noordwestelijke vleugel gemarkeerd door getrapt dakvenster met overhoeks topstuk waaronder gevelsteen met jaartal 17?13. Linkerzijtrapgevel. Beraapte gevel aan straatzijde met aansluitend dito zijgevel van de noordoostelijke vleugel; rechthoekige muuropeningen in witgeschilderde omlijsting. Noordoostelijke vleugel met rechterzijtrapgevel voorzien van zandstenen kordons; gedicht bolkozijn en rechthoekig luik in de top, die afgelijnd is door overhoekse pinakels. Ertegen: kleine laatgotische kapel onder zadeldak (kunstleien). Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor sokkel, muurbanden, omlijstingen en steigergaten. Fraai tudorboogvenstertje in een brede geprofileerde omlijsting onder druiplijst met behouden consooltje; oorspronkelijk maaswerk. Rechthoekig deurtje.

Interieur. Spitstongewelf met gordelbogen op consooltjes.

Ten westen: bakstenen dienstgebouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (leien), door middel van een later aangebrachte arduinen gevelsteen gedateerd 1623. Tuingevel gemarkeerd door rondboogarcade van gesinterde baksteen met zandstenen imposten. Twee getrapte dakvensters bekroond door overhoeks topstuk. Daklijst op houten daklijstbalkjes. Gevel aan straatzijde in de eerste helft van de 20ste eeuw voorzien van bijbouw onder lessenaarsdak en brede dakkapel. Daklijst op houten daklijstbalkjes. Zuidelijke zijtrapgevel met verbouwde begane grond, rechts afgelijnd door zandstenen hoekblokken. Rondboogvormig zoldervenster met zandstenen imposten en sluitsteen tussen twee lager geplaatste rechthoekige luiken telkens voorzien van zandstenen negblokken; omlopende waterlijst. Gevelsteen met vermeld jaartal en oculus onder het overhoeks topstuk.


Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Eeman, Michèle; Mondelaers, Lydie; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Groot Begijnhof

 • Is deel van
  Guido Gezellelaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Infirmerie Groot Begijnhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3625 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.