Burgerhuis De Beer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 32, 33, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Beer

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Beer

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Classicerende halsgevel van zandsteen drie bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak uit de eerste helft van de 18de eeuw.

Bovenverdieping verticaal belijnd door middel van kolossale pilasters met verdiepte schachten. Sobere rechthoekige vensters en verdiepte borstweringen; gebeeldhouwde beer in de middentravee op de tweede bouwlaag; spiegels met uitgeholde hoeken op de derde bouwlaag. Geveltop boven de gekorniste kroonlijst voorzien van vensters omlijst door platte banden: middenvenster gevat in een rechthoekige omlijsting op imposten onder een driehoekig fronton, zijvensters met afgeschuinde hoeken. Aflijnende flankerende vleugelstukken op postamenten en bekronende gebogen druiplijst met siervaas. Begane grond met behouden geblokte hoekpilasters, voorts aangepast met houten pui.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.