erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Job

bouwkundig element
ID
38066
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38066

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nieuwe kerk ingeplant in de knik van de straat met westgevel uitziend op de straat en aan drie zijden omringend, deels omhaagd kerkhof met ijzeren hekken aan vierkante gemetste pijlers. Gebouwd in 1834-36 op grond geschonken door juffrouw M. Stevens van het nabij gelegen kasteeltje zogenaamd "Goed sPauws" ter vervanging van de oude vervallen en te klein geworden romaanse kerk op de Kapelleberg bij de Leie, gesloopt in 1836.

Nieuwe kerk naar ontwerp van architect A. de Lancker met pseudobasilicale aanleg, drie beuken en vijf traveeën verlicht door rondboogvensters en blinde halfronde koorsluiting. Oorspronkelijke westgevel met neoclassicistische pilastergevel onder driehoekig fronton en bekronend zeshoekig klokkenruitertje. In 1878, uitbreiding van de kerk naar het westen met één travee, plaatsing van twee vensters in het koor en bouw van een hoog oprijzende ingebouwde vierkante westtoren met rondboogvormige galmgaten en ingesnoerde naaldspits en westportaal naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny. Zwaar beschadigd tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bij opblazen van toren en gerestaureerd in 1920 door architect J. Rooms en in 1948-54 door architect W. Rooms onder meer met nieuwe, meer gedrukte toren met rechthoekige galmgaten onder tentdak.

Baksteengebouw op gecementeerde plint. Westgevel met centrale rondboogdeur in arduinen omlijsting, onder waterlijst en bekronend kruis; rondboogvormig bovenlicht en zijvenstertjes en omlijste oculi in de zijbeuken. Noord- en zuidgevels met rondboogvensters met ijzeren roedeverdeling. Op de penanten 2 x 3 muurkapelletjes met schilderij en onder glas met de voorstelling van de lotgevallen van Sint-Job, van de jaarlijkse ommegang. Tegen de oostmuur van het koor aangebouwde gecementeerde kapel onder driehoekig fronton, binnenin met gepolychromeerde houten calvarie (18de eeuw).

Interieur

Neoclassicistisch interieur met bepleisterde Toscaanse zuilen op hoge achthoekige sokkel en die het hoofdgestel en centraal tongewelf ondersteunen; zijbeuken met vlakke zoldering en pilasters tussen de vensters. Koor met behouden polychrome beschildering met sjablonen en gemarmerde halfzuilen met verguld Korinthisch kapiteel ter ondersteuning van het hoofdgestel met tekst "Te Deum Laudamus". Blauwgeschilderd gewelf met vergulde sterren.

Mobilair

Schilderijen: Heilige Amandus verkondigt het geloof, gedateerd 1723, door G. Le Plat; Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Heilige Jozef en engelen, 18de eeuw, Vlaamse school; Piëta, 18de eeuw, Vlaamse school; Jezus en de Samaritaanse vrouw, 18de eeuw, Vlaamse school; zes schilderijtjes van de Sint-Jobommegang aan de buitenmuren. Preekstoel door Goeminne, van circa 1780, eik.

  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, dossier 1074.
  • HUYS P., De nieuwe kerk van Astene 1834-1836, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde LV, 1988, p. 81-107.
  • VAN BIESBROECK L., Astene, in Oudheidkundige inventaris van Oost-Vlaanderen, Gent, 1912.
  • VANDENBUSSCHE - VAN DEN KERKHOVE C. Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Oost-Vlaanderen, Kanton Deinze, Brussel, 1976, p. 19-20.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Job [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38066 (Geraadpleegd op 13-05-2021)