Rodenborch

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 40, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Rodenborch

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Rodenborch

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1968.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis "Rodenborch", in 1644 door de verenigde gilden van Huidevetters en Schoenmakers voorzien van de huidige voorgevel. Ze ontvingen daartoe een steungeld van het magistraat van 400 Pond Artois. In 1755 kwamen voornoemde gilden in verval en kwam het ambacht van de Schrijnwerkers in bezit van het huis.

Diephuis van vijf traveeën en vier verdiepingen + tussenverdieping met zadeldak (leien). Gevel in barokstijl met parement van blauwe hardsteen en witte natuursteen, 1644 gedateerd op gevelsteen. Geblokte benedenverdieping; gelijkvloerse verdieping geritmeerd door rondbogen. Hierboven rechthoekige vensters met afgeschuinde hoeken van de tussenverdieping. Gevelgeledingen van de bovenbouw door entablementen met gekorniste kroonlijsten aangeduid, ordonnantie door middel van superpositie van klassieke orden; geblokte pilasters met klein Dorisch kapiteel tegen de muurdammen van de hoofdverdieping. Tussen de voetstukken halfverheven beeldhouwwerken met de voorstelling van verschillende houtbewerkingen, uitgevoerd door putti: zij dagtekenen van 1755, toen de gilde der Schrijnwerkers eigenaar was van het huis. Voortgaande op de jaarlijkse staat van inkomsten en uitgaven zouden zij gebeiteld zijn door beeldhouwer Bex. Derde verdieping geordonneerd door tussenpilasters met Ionisch kapiteel. Op de muurvlakken tussen laatstgenoemde werden cartouches uitgewerkt; in de tweede leest men "anno", in de vierde "1644". Vierde geleding geritmeerd door plastische kurven. Eenheid van vensterverdeling van de tweede en derde bouwlaag hier vervangen door vier kloosterkozijnen met getralied bovenlicht en een rondboogvormig middenvenster. Ten slotte geveltop, eveneens door entablementen geleed. In de onderste topgeleding wordt de vijfdelige indeling van de gevel drieledig, de uitersten afgesloten zijnde door een balustrade waarop een vleugelstuk met voluut, bekroond door halfronde nissen. Ten slotte bekroond door een rijk versierde portiek, eveneens met een halfronde nis, en gecantonneerd door vleugelstukken. De brede inrijpoort is een 19de-eeuwse verbouwing. Oorspronkelijk was ook de pui vijfdelig.

Gevel met bijzondere architectuurhistorische waarde. Uniek en oudst bewaard gebleven voorbeeld van barokke gildehuizen. Geveltop schijnt invloed van de kerkelijke architectuur te hebben ondergaan. Vraagt om dringende restauratie.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.