School

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Boerenkrijglaan
Locatie Boerenkrijglaan 27, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed School

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument School

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1900 werd deze jongensschool opgericht, naar een ontwerp van architect Pieter Jozef Taeymans. Het bakstenen schoolgebouw is symmetrisch opgebouwd, met een centrale, hogere deurrisaliet.

Beschrijving

De Jongensschool van Westerlo werd opgetrokken rond 1900 naar een ontwerp van P.J. Taeymans. De schoolvleugel aan de straatzijde volgt het gebruikelijke 19de-eeuwse grondplan, gekenmerkt door een centrale gang met aan weerszijden klaslokalen. De klassenvleugel (ten oosten), galerij (ten noorden) en toiletten (ten westen) zijn gegroepeerd rond een rechthoekige speelplaats.

De symmetrisch uitgewerkte façade is geconcipieerd in een neotraditionele vormentaal en detaillering (centrale tuitgevel, lisenen, tandlijsten, overhoekse topstuk, spekbanden en sierankers) en vertaalt tegelijkertijd het specifieke architectuurprogramma voor een schoolgebouw met haar grote vensteropeningen die een maximale lichtinval dienen te verzekeren.

Concreet telt het schoolgebouw zeven traveeën en één bouwlaag onder een schilddak met mechanische pannen. De nok van het dak loopt parallel ten opzichte van de straat. De baksteenbouw met arduinen plint heeft gecementeerde muurbanden en hoekstenen, ritmerende lisenen, een getande baksteenfries en sierankers. Centraal bevindt zich de hogere deurrisaliet onder de topgevel met overhoeks topstuk op schouderstukken. De muuropeningen zijn steekbogig.

Het interieur werd inmiddels aangepast, onder andere door het verlagen van de plafonds.

  • Beschermingsdossier DA002326, Boerenkrijglaan 27: jongensschool (S.n., s.d., digitaal dossier)
  • KENNES H. & STEYAERT R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n2, Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Steyaert, Rita

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boerenkrijglaan

Boerenkrijglaan (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.