Klooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Gravin de Merodestraat
Locatie Gravin de Merodestraat 19, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-2010.

Beknopte karakterisering

Typologiekloosters
Stijlneotraditioneel
DateringWO I, interbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Beeldbepalend complex van klooster (nummer 19) en school (nummer 17), gelegen op een perceel tussen de Gravin de Merodestraat en de Schoolstraat, bestaande uit een vrijstaand kloostergebouw, haaks op en evenwijdig aan de straat gelegen schoolvleugels, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock. Latere uitbreidingen van de school (heden het hoofdgedeelte met de lagere school) bevinden zich aan de Schoolstraat.

Vrijstaand dubbelhuis in een neotraditionele bouwstijl met neogotische inslag, van drie traveeën en twee bouwlagen onder haaks op elkaar gestelde leien zadeldaken met dakkapellen. Combinatie van verankerde bakstenen lijst- en trapgevels op bakstenen plint met verwerking van arduin voor puilijst, kordons, (tussen)dorpels, kraagstenen, omlijstingen, afzaat en negblokken van plint; decoratief metselwerk, confer gebruik van vormstenen en een donkerder gekleurde baksteen voor de omlopende muurbanden; houten kroonlijst op modillons. Voor- en achtergevel gemarkeerd door een licht uitspringende trapgevel; voorgevel met fraai uitgewerkte inkom onder een rechthoekige erker met leien dakje; achtergevel met kleine haakse uitbouw. Afwisseling van pseudo-kruisvensters, klooster- en bolkozijnen met segmentbogige bovenlichten onder een -met een donkerdere baksteen afgelijnde- ontlastingsboog; zandstenen hoekstenen, tussenstijlen van metselwerk (vormstenen) en/of arduinen (tussen)dorpels. In voor- en zijgevel (zuiden) is het originele schrijnwerk vervangen, uitgezonderd de gekoppelde drielobbig uitgewerkte spitsboogvenstertjes van de erker.

In achter- en zijgevel (noorden) bleef het origineel houten schrijnwerk bewaard. Met arduin omlijsting en getraliede keldervensters in plint. Een arduinen trap met bordes en smeedijzeren leuning leidt naar de korfbogige inkom met bekronende geblokte omlijsting onder een tweedelig en getralied bovenlicht. Erker uitgewerkt met een segmentboogvormig gemetste vloerplaat met arduinen hoekstenen steunend op zware dito consoles, symbolisch bas-reliëf met spreuk “christo in pauperibus” (zie bouwgeschiedenis).

Achtergevel met tevens korfbogige houten deur; aansluitend platform met vloer van cementtegels, vermoedelijk voorheen van een overdekte aanbouw.

Achter het klooster gelegen evenwijdig bakstenen bijgebouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen) met zijtrapgeveltjes; segmentbogige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk; arduinen dorpels. Aan de straat een bakstenen afsluitingsmuur geritmeerd door pijlers, dekstenen van kunststeen. In het verlengde van de inkomdeur een poortje tussen hogere pijlers met getoogde opening waarin een ijzeren deurtje.

Ten Zuiden een gebouwencomplex, oorspronkelijk gebouwd als tapijtfabriek (1930-1936), later verbouwd tot klasvleugels, inmiddels aangepast tot lokalen voor onder meer kinderopvang en de jeugdbeweging.

Bron: Beschermingsdossier DA002496 (2009)

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

is gerelateerd aan School

Gravin de Merodestraat 17, Westerlo (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.