Huize Artis Amore

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Huis De Kleine Zwaan of Zwanenhof
Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Vrijheid
Locatie Vrijheid 230, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis Artis Amore

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huize Artis Amore

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Huis Artis Amore is een boerenhuis dat minstens tot de 17de eeuw opklimt en in 1906 van een voorgevel in neorococostijl en een aangepaste bedaking en interieur werd voorzien.

Historiek

Vroeger genaamd "De Kleine Zwaan" of "Zwanenhof" klimt het boerenhuis in kern minstens op tot de 17de eeuw en werd het vermoedelijk in de 18de eeuw vernieuwd (zie inscriptie 1736 in de top).

Sinds 1832 is het een brouwershuis met brouwerij. In 1906 werd de voorgevel in neorocostijl verbouwd en een aangepaste bedaking en nieuwe binneninrichting naar ontwerp van antiquair L. Jagenau aangebracht. In 1934 werd het in gebruik genomen als hotel en op het moment van bescherming deels ingericht als apotheek (linker gedeelte).

Beschrijving

Het halfvrijstaand dubbelhuis van zes op zes traveeën en twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak (leien) werd na de Tweede Wereldoorlog aangevuld met achtergebouwen.

De verankerde bakstenen lijstgevel met talrijke zandstenen elementen wordt gekenmerkt door de rondboogvormig verhoogde middelste gevelpartij (tweede tot vierde travee) met deels omlijste oculus (krullen, guirlandes, rocaille motief), afgewerkt met omlopende houten kroonlijst, rijk gesculpteerd zandstenen kuifstuk met voluten en bloemmotieven en een centrale cartouche met schelpmotieven en inscriptie "ARTIS AMORE 1736". Onder de rondboog bevindt zich op de eerste verdieping een centrale, driezijdige houten erker op bak- en zandstenen console onder een leien dakje. Verder bevat de gevel smeedijzeren sierankers en leuningen. De gevelafsluiting met bewerkte houten kroonlijst rust op druk versierde zandstenen consoles boven een houten fries met ellipsvormige motieven.

De vensteropeningen zijn segmentboogvormig met holrond geprofileerde dagkanten, rocaille sluitsteen en zandstenen lekdrempels vermeerderd met eierlijst en imitatiedraperieën. De segmentboogdeur in een geprofileerde zandstenen omlijsting op neuten is bovenaan versierd met festoenen en een cartouchevormige sleutel, heeft een gebogen tussendorpel en een bovenlicht met deels verguld smeedijzerwerk door L. Van Boeckel (Lier). Naast de voordeur is een smeedijzeren, deels verguld uithangbord door Albert Cornelissen (Minderhout) aangebracht. Het neorococo houtwerk met kleinhouten is zwierig uitgewerkt in de bovenlichten en van een schelpmotief voorzien. De rechthoekige houten paneeldeur is versierd met lijstwerk. De eenvoudige is verankerd en opgetrokken in baksteen.

Het interieur werd deels gesassembleerd door L. Jagenau en dateert deels uit jaren 1950.

  • Gemeente-archief Hoogstraten, machtiging verleend door het College van Burgemeester en Schepenen 5/5/1906.

Bron: Beschermingsdossier DA002347, Kanton Hoogstraten (digitaal dossier).

Datum tekst: 2002

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vrijheid

Vrijheid (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.