Witten Coninck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vlasmarkt
Locatie Vlasmarkt 31, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met trapgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Traditioneel diephuis: voorgevel, bedaking en kelder
gelegen te Vlasmarkt 31 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis met gecementeerde trapgevel (vijf resterende treden) van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); traditionele kern opklimmend tot het vierde kwart van de 16de eeuw, doch aangepast in de 19de en de 20ste eeuw.

Bewaarde muurankers geven bouwlaag-hoogte aan. Resterende gekoppelde rechthoekige bovenvensters, met arduinen latei en lekdrempels als aanpassing van vroegere kruiskozijnen; verlaagde muuropeningen op derde bouwlaag.

Herkenbare topindeling: drielicht met lager uitlopend middenvenster voorzien van een op consooltjes rustende latei, tussen smallere zijvensters. Rechthoekig bovenluik onder overhoekse aanzet van het verdwenen topstuk.

Volledig verbouwde begane grond.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Vlasmarkt

Vlasmarkt (Antwerpen)

is gerelateerd aan Rooden Coninck

Vlasmarkt 33, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.