Onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein 5, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onderwijzerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meerle

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige onderwijzerswoning, op de plaats van een eerste ambtswoning uit circa 1880 samen met achterin gelegen schoollokalen en aanhorigheden (nummer 3) gebouwd circa 1922 naar ontwerp van J. Taeymans, het ontwerp dateert van 14/3/1922.

Dubbelhuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met banden en versieringen van gesinterde steen en met houten kroonlijst op klossen; vernieuwde zijgevel en lagere achterbouw. Segmentbogige muuropeningen met vernieuwd houtwerk.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerle, schets 1927/11.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Schoolgebouwen, Meerle, dossier 10.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Gemeenteplein

Gemeenteplein (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.