erfgoedobject

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID
5447
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5447

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de heer P. Willems, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1900.

Florent Verbraeken, die als architect actief was vanaf begin jaren 1890, zette in 1912 een punt achter zijn korte maar bloeiende architectenpraktijk. Alleen al in Antwerpen realiseerde hij een kleine 200 burgerhuizen, met de grootste concentratie in de wijk Zuid. Daarnaast was Verbraeken, sinds 1899 de huisarchitect van de verzekeringsmaatschappij Antverpia, verantwoordelijk voor de uitbouw van de residentiële enclave Sint-Mariaburg op het grondgebied van Ekeren en Brasschaat. Waar zijn doorsnee architectuur zich conformeerde aan het conventionele neoclassicisme, paste de architect voor belangrijke gebouwen naar typologie de geldende neostijlen toe. Na 1900 waagde hij zich occasioneel aan de art nouveau, of het neorococo, omstreeks 1910 een populaire bouwstijl voor voorname burgerhuizen. Aan de overzijde van de Leysstraat ontwierp Verbraeken in 1899 het winkelhuis Dierckx-Huijsmans.

Met een gevelbreedte van twee/drie traveeën, omvat de rijwoning vier bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat), links met getrapt aandak. De smalle schoudergevel, in de geveltop gedateerd 1900, onderscheidt zich door een verzorgd parement uit witte natuursteen. Geleed door gevelbrede balkons met voluutconsoles en achtereenvolgens een balustrade (verwijderd) of geajoureerde borstwering, wordt de bovenbouw gemarkeerd door geblokte pilasters met diamantkoppen, in kolossale orde over de hoogste twee verdiepingen. Gekoppelde rondboogvensters met brede, bewerkte waterlijst, bewerkte, composiete kwartzuilen en mascaronsleutel op de eerste verdieping; rechthoekig drielicht met wortelmotieven op de tweede, en een rondboogdrielicht met colonnetten, waterlijst en voluutsleutel op de derde verdieping. Een breed geprofileerde waterlijst met tandlijst op hoekconsoles bakent de geveltop af, met een tweeledig topstuk geflankeerd en bekroond door obelisken. Rondboogtweelicht met colonnet, wortelpilasters, waterlijst, sluitstenen en een geajoureerde borstwering in de top, bekroond door een cartouche met opschrift “ANNO 1900”. Topstuk met omlijste oculus, voluten en gebroken gebogen fronton als eerste geleding, een cartouche met initiaal W van bouwheer Willems en een gebogen fronton met schelp als tweede geleding. De oorspronkelijke winkelpui met Dorische pilasters en plint uit marmer of graniet, waarvan het zijportaal werd geaccentueerd door siersmeedwerk en een bewerkte colonnet, is verbouwd.

Volgens de bouwplannen besloeg de winkel met aansluitende veranda de begane grond, geflankeerd door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal, waarachter de keuken annex wc. De plattegronden van de bovenverdiepingen ontbreken in het

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1900#1652; foto 40#1057.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5447 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.