Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Dorpsplaats
Locatie Dorpsplaats zonder nummer, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
 • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
 • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhofmuur

Deze bescherming is geldig sinds 23-04-1985.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Blasius met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-04-1985.

Beschrijving

Sint-Blasiuskerk bij de parochie van Vlissegem. Beschermd als monument en omgeving beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 23/04/1985. Neoclassicistische kerk, ingeplant bij de Dorpsplaats, ten westen van de Warvinge en omgeven door een ommuurd kerkhof. Deels bewaard omlopend bakstenen pad in visgraatverband.

Historiek.

Volgens een pauselijke oorkonde van 988 is Vlissegem toen reeds een parochie met eigen bedehuis. Over deze eerste kerkgebouw(en) is nagenoeg niets gekend. In het begin van de 17de eeuw heeft de toenmalige kerk zwaar te lijden onder de troebelen van de Dertigjarige Oorlog zodat ze in 1619 dient herwijd te worden. De opdracht tot de bouw van het huidige bedehuis wordt in 1789 gegeven door de bisschop van Doornik, monseigneur Guillaume Florentin. Pas in 1834 kan het neoclassicistische kerkgebouw worden ingewijd.

Beschrijving.

Plattegrond.

Georiënteerde, driebeukige pseudobasiliek met deels ingebouwde westtoren. De plattegrond ontvouwt een schip van vier en een koor van twee traveeën met halfronde apsis, ten zuiden geflankeerd door een sacristie van twee bouwlagen onder lessenaarsdak.

Baksteenbouw onder kort overstekend zadeldak (leien) op houten modillons; doorlopende horizontale bouwnaad met donkere baksteen in het bovenste gedeelte. Vierkante westtoren onder ingesnoerde tentspits. Rondbogig westportaal gevat in blauwhardstenen omlijsting met versierde aanzet- en sluitstenen. Rechthoekige deur met versierde makelaar, gedateerd "1941", rondbogig bovenlicht met glas-in-loodraam met opschrift "IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN JOXIV6". Boven het portaal een rondboognis met beeld van de Heilige Blasius, oculi en rondbogige galmgaten. De toren wordt geflankeerd door een beeld van de gekruisigde Christus (links) en van het Heilig Hart (rechts) onder luifels. Schip met rondbogige vensters op blauwhardstenen dorpels. Koor met rondboogvensters, blinde oculus en blauwhardstenen gedenksteen met vermelding van dienstdoende priesters van 1788 tot op heden. Sacristie met rechthoekige, betraliede vensters.

Interieur.

Bepleisterd en witbeschilderd interieur, schip onder tongewelf. Ronde zuilen op dito marmeren sokkels met vierkantig dekblad dragen een rondboogarcade.. Mobilair. Schilderijen: Christus en de Cijnspenning, 17de eeuw; Aanbidding van de Drie Koningen, 18de eeuw; heilige Dominicus ontvangt de Rozenkrans van Onze-Lieve-Vrouw en Opdracht van Christus in de Tempel. Beeldhouwwerk: Heilige Blasius, gepolychromeerd eikenhout, 18de eeuw; Onze-Lieve-Vrouw met Kind, gepolychromeerd eikenhout, 17de eeuw. Meubilair. Altaar: marmer, 18de eeuw. Houten lambrisering met pilasters. Biechtstoelen: eikenhout, 18de eeuw met details onder meer Lam Gods en twee engeltjes. Kerkmeestersbank: eikenhout, 18de eeuw. Communiebank: eikenhout, 1777, panelen met taferelen onder meer Manna, Toonbroden, Heilige Eucharistie, Offer van Melchisedech. Preekstoel: eikenhout, 1777. Doopvont: marmer met geelkoperen deksel, 19de eeuw.

Ommuurd kerkhof met witbeschilderde bakstenen muur, toegankelijk ten oosten via een gietijzeren hek bevestigd aan bakstenen pijlers met arduinen deksteen. Dubbele linderij ten zuiden, westen en noorden. Omlopend geplaveid pad. Graven uit verschillende periodes. Zeven Engelse oorlogsgraven in zuidoosthoek. Roepsteen.

 • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00271.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen Collectie Mestdagh, nummer 1817: Tekening kerktoren Vlissegem, door Aug. van der Heeren, 1870.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen Collectie Mestdagh, nummer 1820b: Kaart van een hoeve en gronden te Vlissegem, eigendom van het klooster van de Jacobinessen te Brugge, kopie van circa 1800.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1326: Kaart van landen gelegen te Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het bezit van Maria en Theresia de la Villette, 18de eeuw.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1330: Kaart van landen gelegen te Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het bezit van Maria en Theresia de la Villette, 18de eeuw.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1333: Kaart van landen gelegen te Vlissegem in de watering van Blankenberge, in het bezit van Maximiliaan della Faille, 19de eeuw.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1336: Kaart van een hofstede gelegen te Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het bezit van Jan Laurent Van Steelant, gemaakt door I. Drubbele, 1802.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 26-35, 99, 238.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 51-53.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Aanvullende informatie

Op het kerkhof graftekens uit verschillende periodes, voornamelijk grafkruisen en grafzerken met een stèle in blauwe hardsteen en grafzerken in graniet [vanaf 1960], daarnaast ook enkele houten en gietijzeren kruisen en een betonnen kruis geschilderd in wit.

Mertens, Joeri (02-05-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsplaats

Dorpsplaats (De Haan)

maakt deel uit van Omgeving van Parochiekerk Sint-Blasius

Dorpsplaats, Warvinge (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.