Seigneurie De Blanke Doorn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Wenduine
Straat Ringlaan
Locatie Ringlaan 128, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1931 ontstaan als pensionaat "Villa Saint Vincent" van de zusters van de Heilige Vincentius a Paolo in de Wancourtstraat. Uitbreiding in 1935 met de thans sterk aangepaste vleugel aan de Ringlaan. Naastliggende en vervallen eenbeukige neoromaanse kapel uit 1936 naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge). Gele baksteenbouw met diverse verbanden onder zadeldak (mechanische pannen). Markerende ronde noordwestelijke hoektoren onder achtzijdige spits. Rondboogportaal waarboven roosvenster met vier oculi. Zijgevels van vier traveeën met steunberen en rondbogige drielichten. Afgeronde apsis onder tichelen dak; vier betraliede oculi.

  • Gemeentearchief De Haan, Bouwaanvragen, 1936.
  • HENNON J., Wenduine. Dorpsbeelden uit het verleden, Wenduine, 1993 (2 delen).

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ringlaan

Ringlaan (De Haan)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Rusthuis Seigneurie De Blanke Doorn

Wancourstraat 12, De Haan (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.