Schoorbakkehoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Schore
Straat Schorestraat
Locatie Schorestraat 61, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schoorbakkehoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Schorestraat nr. 61. Z.g. " SCHOORBAKKEHOEVE" cf. naambord, benaming verwijzend naar de nabijgelegen gelijknamige brug over de IJzer; eertijds "KNUYDTWALLE". Abdijhoeve in 1176 door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, geschonken aan de Sint-Niklaasabdij van Veurne; in de Franse Tijd verbeurd verklaard en verkocht in 1798. Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd door architect J. Heyneman (Uitkerke) grosso modo naar de plannen van T. Raison (Brugge). Sinds 1971 en 1979 resp. aangepast voor hoevetoerisme en als restaurant-feestzaal.

Imposante hoeve gelegen tussen IJzer en Vladslovaart, l.g. bochtmakend ten oosten van de hoevegebouwen.

In oorsprong kwaliteitsvolle wederopbouwhoeve qua stijl de doorsnee-wederopbouwhoeven overstijgend en aansluitend bij de plannen zoals aangegeven in "Fermes types & constructions rurales en West Flandre" door A. Ronse en T. Raison; grondige aanpassingswerken tengevolge de nieuwe bestemming.

Historiserende wederopbouw cf.

opstelling: U-vormige gesloten opstelling van de bestanddelen rondom een begraasd erf toegankelijk via noordwestelijke erfoprit; boerenhuis, stalvleugels o.m. met aanleunende duiventil, en schuur resp., ten noordwesten, ten zuidwesten en ten noorden, en ten oosten;

aanplantingen: omringend weiland afgezet met populieren;

materialen; pannen zadeldaken; witgekalkte baksteenbouw boven een gepikte plint;

streekeigen bouwelementen: (zij-)tuitgevels o.m. voor risaliet bij boerenhuis; steunberen; rechthoekige muuropeningen verdiept in korfboogomlijstingen; uilen- en asemgaten; bakstenen hekpijlers met piramidaal topstuk ter markering erftoegang.

DECLERCQ W., De schoorbakkehoeve-Knuydtwalle 1176, in Graningate, jg. 1, 1981, nr. 2, p. 77-82.

RONSE A., RAISON T., Fermes Types & Constructions Rurales en West-Flandre, Brugge, 1918 , p. 165- 180.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schorestraat

Schorestraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.