Meergezinswoning in art-nouveaustijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oudeleeuwenrui
Locatie Oudeleeuwenrui 33, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art nouveau burgerhuis met magazijn

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bouwblok met pakhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1994.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Meergezinswoning in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de heer J. Mingels, naar een ontwerp door Jan Van Weert uit 1907. Het in 1908 voltooide pand behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die in Antwerpen actief was van omstreeks 1900 tot kort na de Tweede Wereldoorlog. Het ontwerp is representatief voor de gematigde art-nouveaustijl, die hij tijdens zijn beginjaren beoefende, vaak gekenmerkt door een bijzondere aandacht voor sgraffito's en smeedwerk.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning vijf bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door rode baksteen voor speklagen, een borstwering en een mozaïekfries. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint, het portaal, hoekblokken, kraagstenen, lateien, lekdrempels met spuwer, een archivolt, en topstukken. De sgraffito’s die oorspronkelijk de boogvelden van de tweede verdieping en de borstwering van het dakvenster kleur gaven, zijn verdwenen. Asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het hoger opgetrokken portaalrisaliet, dat net als de rechter penant wordt gemarkeerd door getrapte postamenten op bewerkte kraagstenen. De schouderboogpoort met schamppalen en gedeeld bovenlicht, wordt geflankeerd door een winkelpui van dezelfde vorm oorspronkelijk met middenportaal, en de privé-inkom van de huurkwartieren. De bovenbouw beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van schouderbogige en rechthoekige vensters; twee- en drielichten op de derde verdieping. Een bogenfries oorspronkelijk afgewerkt met een houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. De topgeleding, oorspronkelijk opgevat als pseudo-mansarde met leien en dakkapellen is later verbouwd. Het oorspronkelijke schrijnwerk, de deuren verrijkt met art-nouveau-smeedwerk, de vensters met kleine roeden in het bovenlicht, is vernieuwd; bewaarde smeedijzeren keldertralies.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1907#1750.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Bouwblok met pakhuizen

Godefriduskaai, Oudeleeuwenrui, Spanjaardsteeg, Van Schoonbekeplein, Zeevaartstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oudeleeuwenrui

Oudeleeuwenrui (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.