erfgoedobject

Bouwblok met pakhuizen

bouwkundig geheel
ID: 300056   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300056

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bouwblok met pakhuizen
  Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1994

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bouwblok met pakhuizen
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Het bouwblok gevormd door de Oudeleeuwenrui in het zuiden, het Van Schoonbekeplein in het westen, de Godefriduskaai in het noorden en de Zeevaartstraat in het oosten wordt gekenmerkt door een aantal historische pakhuizen, voornamelijk daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Op deze plaats werd de aanzet gegeven van de ontwikkeling van de Antwerpse haven in noordelijke richting. De nieuwe ontplooiing van de haven vereiste de bouw van een aantal nieuwe pakhuizen.

Langsheen de Oudeleeuwenrui bevinden zich de beschermde pakhuizen ‘Rubens Zuid’, ‘Arend’ en ‘Werf- en Vlasnatie’. Naast magazijnen zijn er in de straat ook andere gebouwen die de havenfunctie ondersteunden, zoals de hydraulische centrale, een burgerhuis met magazijn en de woning en kantoor van de Hoofdhavenmeester.

De Godfriduskaai geeft toegang tot de beschermde pakhuizen ‘Rubens Noord’, ‘Michiels-Loos’, ‘Godfried’ en ‘Marnix’.

Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000803, Stapelhuizen/bouwblok Godefriduskaai (S.N., 1994).


Bron     : Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000803, Stapelhuizen/bouwblok Godefriduskaai (S.N., 1994).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1994


Relaties

 • Omvat
  Ambtswoning en kantoor van de hoofdhavenmeester

 • Omvat
  Café in neogotische stijl

 • Omvat
  Hydraulische centrale

 • Omvat
  Magazijn Albert

 • Omvat
  Magazijn Arend

 • Omvat
  Magazijn Godfried

 • Omvat
  Meergezinswoning in art-nouveaustijl

 • Omvat
  Pakhuis America

 • Omvat
  Pakhuis Michiels-Loos

 • Omvat
  Stapelhuis Rubens-Noord

 • Omvat
  Stapelhuis Rubens-Zuid

 • Omvat
  Stapelhuis Sint-Felix

 • Omvat
  The Dawson Memorial Church

 • Omvat
  Werf- en Vlasnatie

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bouwblok met pakhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300056 (Geraadpleegd op 18-01-2021)