erfgoedobject

Bouwblok met pakhuizen

bouwkundig geheel
ID: 300056   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300056

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bouwblok met pakhuizen
  Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1994

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bouwblok met pakhuizen
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Het bouwblok gevormd door de Oudeleeuwenrui in het zuiden, het Van Schoonbekeplein in het westen, de Godefriduskaai in het noorden en de Zeevaartstraat in het oosten wordt gekenmerkt door een aantal historische pakhuizen, voornamelijk daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Op deze plaats werd de aanzet gegeven van de ontwikkeling van de Antwerpse haven in noordelijke richting. De nieuwe ontplooiing van de haven vereiste de bouw van een aantal nieuwe pakhuizen.

Langsheen de Oudeleeuwenrui bevinden zich de beschermde pakhuizen ‘Rubens Zuid’, ‘Arend’ en ‘Werf- en Vlasnatie’. Naast magazijnen zijn er in de straat ook andere gebouwen die de havenfunctie ondersteunden, zoals de hydraulische centrale, een burgerhuis met magazijn en de woning en kantoor van de Hoofdhavenmeester.

De Godfriduskaai geeft toegang tot de beschermde pakhuizen ‘Rubens Noord’, ‘Michiels-Loos’, ‘Godfried’ en ‘Marnix’.

Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000803, Stapelhuizen/bouwblok Godefriduskaai (S.N., 1994).


Bron     : Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000803, Stapelhuizen/bouwblok Godefriduskaai (S.N., 1994).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1994


Relaties

 • Omvat
  Ambtswoning en kantoor van de hoofdhavenmeester
  Oudeleeuwenrui 23 (Antwerpen)

 • Omvat
  Café in neogotische stijl
  Oudeleeuwenrui 21 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hydraulische centrale
  Oudeleeuwenrui 27 (Antwerpen)

 • Omvat
  Magazijn Albert
  Oudeleeuwenrui 7-11 (Antwerpen)

 • Omvat
  Magazijn Arend
  Oudeleeuwenrui 25 (Antwerpen)

 • Omvat
  Magazijn Godfried
  Godefriduskaai 36 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in art-nouveaustijl
  Oudeleeuwenrui 33 (Antwerpen)

 • Omvat
  Pakhuis America
  Godefriduskaai 26 (Antwerpen)

 • Omvat
  Pakhuis Michiels-Loos
  Godefriduskaai 28 (Antwerpen)

 • Omvat
  Stapelhuis Rubens-Noord
  Godefriduskaai 14-16 (Antwerpen)

 • Omvat
  Stapelhuis Rubens-Zuid
  Oudeleeuwenrui 13 (Antwerpen)

 • Omvat
  Stapelhuis Sint-Felix
  Godefriduskaai 30, Oudeleeuwenrui zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  The Dawson Memorial Church
  Van Schoonbekeplein 13 (Antwerpen)

 • Omvat
  Werf- en Vlasnatie
  Oudeleeuwenrui 19 (Antwerpen)

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten
  Antwerpen (Antwerpen)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Bouwblok met pakhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300056 (Geraadpleegd op 16-10-2019)