't Gulde Schaep

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Raapstraat
Locatie Raapstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument 't Gulde Schaep

Deze bescherming is geldig sinds 21-01-1987.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekpand

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadswaag

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1986.

Beschrijving

Traditioneel pand genaamd “’t Gulde Schaep” op de hoek van Raapstraat en Stadswaag, dat in kern uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw dateert, en oorspronkelijk een samenstel vormde van twee parallelle diephuizen. De voorgevel zijde Raapstraat werd in 1808 door Matheus Van der Zanden in laatclassicistische stijl aangepast. G. Braspenning liet het pand restaureren naar een ontwerp door de architect Guy De Moor uit 1994.

Hoekgebouw van vijf bij vijf traveeën en twee bouwlagen onder een complex zadeldak (U-vormige nok parallel aan de Raapstraat, pannen). Voorgevel: bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand. Geleed door de puilijst beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit verkleinende registers van rechthoekige muuropeningen, de deur in een, vlakke, hardstenen omlijsting met neuten, de vensters met individuele lekdrempels. Een klassiek hoofdgestel met vernieuwde kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Zijgevel: lijstgevel in bak- en zandsteenbouw met sokkel, speklagen en steigergaten, verankerd door smeedijzeren muurankers waaronder met gekrulde spie. Bij de harde restauratie werden vroeger gedichte of vergrote vensteropeningen en de top van het dakvenster gereconstrueerd. Verkleinende registers van kruiskozijnen met kwartholle negblokken en wigvormig ontlastingssysteem. Getrapt dakvenster van drie treden met overhoeks topstuk, waarin een rechthoekig luik met latei op kraagstenen en een balkgat met bewaarde hijsbalk. Achtergevel: trapgevel van zeven treden met topstuk.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 838#214 en 86#940849.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Raapstraat

Raapstraat (Antwerpen)

maakt deel uit van Stadswaag en omliggende straten

Hoornstraat, Lange Brilstraat, Raapstraat, Stadswaag (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.