Hoeve De Polderhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Zuienkerke
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 56, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen De Polderhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve De Polderhoeve: boerenwoning en schuur
gelegen te Nieuwe Steenweg 56 (Zuienkerke)

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Zuienkerke: centraal deel

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beschrijving

* Nieuwe Steenweg nr. 56. "De Polderhoeve", behoort tot dorpsgezicht (M.B. van 19/01/93, met uitbreiding bij M.B. van 18/10/95. Boerenhuis en schuur op Ontwerp van Lijst als monument sinds 12/05/2003). Hoeve met grote, losstaande bestanddelen, die teruggaat tot de 17de eeuw. Door haar uitzonderlijke ligging rechttegenover kerk en pastorij, bepaalt de hoeve sterk de landelijke sfeer van de dorpskern. Deze ligging wijst ook op het belang en de prestige van de hoeve. Op de Ferrariskaart (1770-1778) aangeduid als erf met drie losse bestanddelen, waarvan het zuidelijke, L-vormige volume overeenkomt met het huidige, witgekalkte boerenhuis (met geïncorporeerde stallen) met opkamer onder dezelfde nok. Dit volume werd in de jaren 1990 gerenoveerd tot woonhuis. Op de kadastrale kaart Popp (ca. 1850) wordt het volume aan de straat niet meer afgebeeld; het schuurgedeelte (nok loodrecht op straat) was in tussentijd groter heropgebouwd. Het huidige schuurgebouw op dezelfde plaats is in 1866 gebouwd (cfr. datering in noordelijke zijpuntgevel). Tweeledige dwarsschuur in onbeschilderde baksteenbouw; hoge korfbogige poorten; links geïncorporeerd wagenhuis met eveneens korfbogige poortopening, rechts stalgedeelte. Linkerzijpuntgevel met datering en radvormig uilengat.

Rechthoekig erf afgesloten door witgeschilderde bakstenen hekpijlers, rechts met laag muurtje. Begraasd erf omgevormd tot tuin; vroegere mestvaalt is vijver. Hoevegebouw ten oosten van de schuur in jaren 1990 afgebroken voor bouw van nieuwe villa (nr. 54A).

BOTERBERGHE R., Zuienkerke. Geschiedenis van een polderdorp, Zuienkerke, 1992, p. 285.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg (Zuienkerke)

Nieuwe Steenweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.