Sint-Rochuskerk, neogotische parochiekerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Pijlstraat
Locatie Pijlstraat zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Rochuskerk, neogotische parochiekerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Pijlstraat z.nr. Sint-Rochuskerk.

Neogotische parochiekerk gebouwd tussen 1863-1870 naar ontwerp van C. Favoreel-Tillieux. Westertoren naar ontwerp van P.(N.) Croquison (Kortrijk) van 1875. Ingewijd in 1884.

Georiënteerde driebeukige kerk met vijfzijdig koor onder een zadeldak. Rode baksteenbouw verfraaid met natuursteen. Centrale vierkante westtoren van vier geledingen. Onderaan hoofdingang met spitsbogige deuromlijsting met beeld van H. Rochus naar ontwerp van V. Dupont in het timpaan. Erboven spitsboogvenster waarboven kleine rozet, in volgende geleding gekoppelde tweeledige galmgaten. Arkeltorentjes verbonden door balustrades en leien spits. Aan weerszijde van de toren verlagende zijvleugel met klimmende spitsboogfries. In interieur beuken gescheiden door scheibogen en kruisribgewelven.
Mobilair: Hoofdaltaar gewijd aan H. Rochus van Montpellier en zijaltaar gewijd aan H. Benedictus, door C. Carbon (Roeselare). Biechtstoel naar ontwerp van Arch. Helleputte van 1885. Neogotisch koorgestoelte door C. Carbon (Roeselare) van 1878. Preekstoel naar ontwerp van A. Van Assche (Gent) door C. Carbon (Roeselare) van 1882. Neogotisch tochtportaal naar ontwerp van A. Van Assche (Gent), ca. 1891. Doopvont van 1870. Orgel van Anneessens (Menen) van 1893-1894, orgelkast naar ontwerp van A. Van Assche. Beelden door C. Carbon en V. Dupont. Geboorte en Wassing van O.-L.-Vrouw, Kroning van Maria en Opdracht van Jezus in de tempel, i.e. drie 17de-eeuwse schilderijen op koper.

Archief A.M.L.-Brussel, plannenfonds K.C.M.L., provincie West-Vlaanderen, Kortrijk, St.-Rochuskerk.
DEBRABANDERE P., De neogotische bouwkunst in Kortrijk, in De Leiegouw, jg. XXXIX, afl. 1, maart 1997, p. 5-7.
MEIER-ROOSE B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk I, Brussel, 1981, p. 58.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

omvat Orgel parochiekerk Sint-Rochus

Kortrijk (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.